Projekt EDISON

Projekt EDISON na SPŠS Olomouc

9.10. – 15.10. 2017

Základní informace

Projekt EDISON vznikl jako první vzdělávací projekt svého druhu v AIESEC Česká republika. Tento projekt je zaměřený na žáky základních a středních škol.

V názvu EDISON má každé písmeno určitý význam:

E education (vzdělání)

D drive (nadšení, motivace)

I internationality (mezinárodní rozměr, rozsah)

S students (studenti)

O opportunity (příležitost)

N network (síť)

Dohromady nám tedy tato písmena představují základní myšlenku a cíl projektu. Což je to, aby žáci získali různé pohledy na sociální, kulturní ale i ekonomickou situaci jak ve vlastní zemi, tak i v zahraničí, a to prostřednictvím interakce s vysokoškolskými studenty z různých zemí světa. Kromě samotného poskytování informací žákům, tedy vzdělávání, se snaží poskytnout přímý kontakt s cizincem a zažít tak mezinárodní prostředí na půdě České republiky. Tento projekt můžeme i charakterizovat frází „studenti studentům“. Znamená to, že díky kontaktu s člověkem z jiné země, který je pouze o pár let starší, si děti získají kamarády a uvědomí si možnosti cestování či studia v zahraničí. Obecně si tak vytvoří síť kontaktů po celém světě a jsou si plně vědomi možností, který jim svět jako takový nabízí. Motivace k dosahování a zkoušení něčeho nového, následující tyto zážitky, je neopomenutelná.

Vize projektu

Tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.

Prohlédněte si prezentaci našich hostů – zahraničních stážistů projektu Edison na podzim 2017.

Harmonogram

Stránky aktualizovány 17.10.2017 @ 22:18