Závěrečná zpráva a hodnocení lyžařského kurzu SPŠS Olomouc 2017


Lyžařský kurz 2017 pro první ročníky na naší škole byl úspěšně zakončen. Kurz se uskutečnil v lyžařském areálu Praděd a ani letos nezklamal sněhovými podmínkami. Ubytováni jsme byli na Horské chatě Barborka. Výuka byla realizována ve třech (v březnovém termínu ve dvou) lyžařských družstvech a jednom družstvu snowboardovém. Veškerý výcvik probíhal pod vedením zkušených instruktorů s dlouholetou praxí a zkušenostmi i v závodním prostředí. Velice děkuji celému realizačnímu týmu za odborné vedení, pomoc, podporu a fantastický přístup. Téměř všichni žáci absolvovali výuku v celém rozsahu, bohužel jsme se nevyhnuli úrazu ani nemocem, a tak někteří studenti museli opustit kurz předčasně.

Součástí kurzu byly večerní přednášky o chování na horách, bezpečnosti pohybu na horách, první pomoci a také o technice a historii lyžování. Během výcviku byli studenti natáčeni a v rámci večerních přednášek jsme sledovali videa z jejich jízd. Ta nám sloužila jako podklad pro další vedení výcviku a případné zdokonalování sjezdové techniky.  Zpestřením lyžařského kurzu byl výlet na samotný Praděd s malým občerstvením. Následný sjezd až ke dveřím chaty byl krásným zážitkem.

Velké poděkování patří rozhodně také našim studentům, kteří dodrželi vše, na čem jsme se domluvili, dokonce nad očekávání nás všech. Dík jim patří i za to, jak skvělou partu dokázali vytvořit, a to i přes veškeré bolesti nohou, rukou a zad. Díky tomuto faktu jsme si mohli v rámci možností užívat průběh LVVZ s nimi i my. Zejména s druhým kurzem jsme se dočkali množství pochval, ať už ze strany personálu, ubytovaných hostů z Opavy, řidiče autobusu nebo „náčelníka“ horské stráže. J

Děkuji vedení školy za povolení LVVZ, všem zúčastněným pedagogům, instruktorům, paní Dvořákové a paní Staroštíkové za pomoc, podporu a realizaci.

Mgr. Jan Baše, učitel TV

Stránky aktualizovány 28.4.2017 @ 7:41