Odborná sekce

Ukázky a práce našich studentů

Příklad 3D tisku

Práce studentů
Ukázka 3D obrábění

Ukázka 3D modelování

3D model v řezu

Ukázka animace pohybu

 

Přehled úspěchů v soutěžích

Umístění v soutěžích zaměřených na modelování v programech CAD 2013-2020

Umístění studentů SOČ

Umístění v soutěžích zaměřených na programování v programech CAM

Regionální soutěž v kreslení v CAD aplikacích

 

Stránky aktualizovány 10.4.2021 @ 10:58