Informace pro přijaté a nepřijaté uchazeče denního studia

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro nepřijaté uchazeče

 

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením §36 odst. 3 správního řádu máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 27. 4. 2018 od 11:00 do 14:30 hodin.

 

Ředitelka SPŠ strojnické Olomouc vyhodnotí příjímací řízení a nejdříve 2. 5. 2018 vyvěsí seznam přijatých uchazečů podle registračních čísel na stránky školy www.spssol.cz a u vchodu do budovy školy.

Přijatým uchazečům se nezasílá rozhodnutí o přijetí.

Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonných zástupce podepsaný na přihlášce vyzvednout 2. 5. 2018 od 13:00 do 15:00 hodin nebo 3. 5. 2018 od 7:30 do 12:00 hodin. Při vyzvednutí je třeba doložit občanský průkaz.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou 3. 5. 2018 zaslána poštou do vlastních rudou zákonného zástupce.

 

Stránky aktualizovány 29.6.2018 @ 10:35