Naše škola přepsala dějiny v prestižní soutěži Autodesk Academia Design

Dosud nevídaný kousek se podařil týmu SPŠS Olomouc na prestižní mezinárodní soutěži Autodesk Academia Design pořádné společností Computer Agency o.p.s., když naši reprezentanti obsadili první místa ve čtyřech z pěti vypsaných kategoriích, včetně celkového vítězství mezi školami!

Soutěže se vybraní studenti naší školy zúčastnili pod vedením učitele Ing. Adama Šišky ve dnech 6. a 7. dubna 2018. Letošní již 24. ročník se uskutečnil (stejně jako v předchozím roce) na půdě Ústavu konstruování Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně. SPŠS Olomouc vyslala na základě předchozích výsledků ze školní a regionální soutěže do boje mezi účastníky ze středních škol z České a Slovenské republiky jednoho studenta do každé soutěžní kategorie. Oproti loňskému ročníku, ve kterém naše škola skončila jen těsně na 2. místě, se tentokrát do celkových výsledků hodnocení škol započítávala (kromě tradičních kategorií 2D a 3D studenti a 3D učitelé) i nová kategorie 3D tisk.

V kategorii 2D soutěžil za naši školu stejně jako minulý rok Lukáš Skopal ze 4.B., přičemž měl v plánu vylepšit loňské 7. místo. Studenti této kategorie měli za úkol překreslit v programu Autodesk AutoCAD 2018 svařovanou konzolu včetně veškerých kót, tolerancí a dalších náležitostí výkresu. Lukáš tentokrát zužitkoval zkušenosti z dříve absolvovaných soutěží a skončil na 1. místě z 31 studentů.

Do kategorie 3D se za naši školu do boje pustil David Strejček ze 4.B, pro něhož to byla v této soutěži premiéra. Studenti této kategorie, stejně jako učitelé ve své kategorii, měli za úkol v programu Autodesk Inventor 2018 vymodelovat diferenciál dle zadaných výkresů. David si s velkou konkurencí poradil na výbornou a stejně jako jeho spolužák ze třídy skončil na 1. místě ze 32 soutěžících.

V kategorii určené pro učitele soupeřil s ostatními kolegy ve 3D modelování již zmíněný Ing. Adam Šiška, který se pustil do soutěže po loňském 2. místě v podobné konkurenci s cílem prosadit se na stupínek nejvyšší. To se mu podařilo a svým 1. místem ze 14 konkurentů tak dokonal tak pomyslný vítězný hattrick pro naši školu, která se tímto výsledkem zapsala do historie této prestižní soutěže, jelikož jako první dokázala v jednom ročníku ovládnout všechny tři „tradiční“ kategorie!

Pro účast v kategorii 3D tisk byl za naši školu vybrán Ján Chládek ze 4.A, a to zejména na základě jeho individuálního zájmu o problematiku 3D tisku. Do této kategorie se přihlásilo celkem 21 studentů, kteří byli na základě náhodného losu během zahájení soutěže rozřazeni do sedmi tříčlenných týmů. Soutěžní úkol pro týmy spočíval ve zkonstruování obléhací zbraně zvané „trebuchet“, následně její vytištění pomocí 3D tisku a sestavení ve funkční celek pomocí lepidla, provázků a tužkových baterií jako závaží. Každý tým měl na dva pokusy za úkol vrhnout předem stanovený soudeček od startovní čáry do co nejdelší vzdálenosti. Svým výkonem se ale tým s Jánem Chládkem na stupně vítězů nedostal a skončil na 5. místě, přičemž projektil vystřelený jejich „zbraní“ uletěl přibližně půl metru, což bylo asi o dva metry méně než vítězný pokus.

Celkové hodnocení jednotlivých škol bylo dáno součtem bodů dle umístění jednotlivých soutěžících ve všech čtyřech výše zmíněných kategoriích, přičemž vítězem se z více než třiceti zúčastněných škol z České a Slovenské republiky stala Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, která si tak odvezla z Brna kromě spousty hodnotných cen také putovní pohár. Jedná se o obrovský úspěch, který dokládá vysokou úroveň výuky na naší škole v celorepublikovém měřítku.

Stránky aktualizovány 19.4.2018 @ 11:31