Návštěva katedry optiky

Ve čtvrtek 9. května jsme společně se třídou 2.C navštívili Přirodovědeckou fakultu UP Olomouc, katedru optiky. Vyslechli jsme přednášku o laseru, principu, druzích a použití v různých oblastech. Ukázali jsme si laserové řezání a při této příležitosti jsme se seznámili s přísnými bezpečnostními pravidly, která pro práci na laseru platí. Ve volné chvíli jsme si prohlíželi na USB mikroskopu vše, co jsme našli po kapsách.:-)

Návštěva splnila vše, co jsme od ní očekávali. Zapsala Mgr. Martina Smičková

Stránky aktualizovány 23.5.2019 @ 15:20