Nová telefonní čísla

V souvislostí s instalací nové ústředny se budou zobrazovat odchozí telefonní hovory v číselné řadě 581 293 xxx.

Telefonní číselná řada 585 549 xxx zůstává v platnosti a bude možné se pomoc ní dovolat na původní telefonní kontakty.

Jedna vnitřní telefonní linka s číslem xxx tímto bude mít dvě čísla 585 549 xxx a 581 293 xxx.

Stránky aktualizovány 16.7.2020 @ 15:48