Prevence kriminality a projekty zvládání mimořádných událostí

V měsících květen – červen 2018 proběhly na škole SPŠS Olomouc projekty zaměřené na prevenci kriminality mládeže a zvládání mimořádných událostí. Semináře vedla lektorka Ivana Kafková, Dr.h.c. Projety jsou určeny studentům středních škol a gymnázií.

1. ročník Projekt DROGY Cílem projektu bylo seznámit žáky prvních ročníků s problematikou drog. Byla zde zdůrazněna prevence, trestně-právní odpovědnost a důsledky na zdraví.

2. ročnik Projekt PRÁVNÍ MINIMUM Cílem projektu je seznámení žáků druhých ročníků s prevencí kriminality a základním právním minimem.

3. ročník Projekt AKTIVNÍ STĚLEC Tento projekt je vypracován na základě zkušeností a oficiálních postupů ozbrojených složek při zvládání mimořádných situacích. Jedná se o situace, kdy psychicky narušená osoba se zbraní ohrožuje a narušuje prostor školy za účelem zranění či usmrcení co nejvíce obětí. Úkolem projektu je naučit žáky, jak se zachovat při výskytu a útoku tzv. Aktivního střelce.

Výuka je prováděna za pomocí modelových situací, audiovizuální techniky a výkladu lektora. Časová dotace je v rámci dvou výukových jednotek v celkové délce 90 minut.

Výše uvedené projekty měly pozitivní ohlas nejen mezi žáky, ale i pedagogy.

Mgr. Alena Kalvachová

Stránky aktualizovány 15.6.2018 @ 15:04