Přihlašování k maturitní zkoušce – podzimní termín

Od 29. 6. 2020 je možné podepsat přihlášku k maturitní zkoušce na podzimní termín. Pro podpis přihlášky kontaktujte Ing. Petru Najdekrovou tel. 604 363 577

Stránky aktualizovány 3.7.2020 @ 11:11