Přijímací zkoušky pro zkrácené pomaturitní studium oboru Strojírenství – dálková forma

Dne 23.4.2019 proběhne 1. kolo přijímacího řízení zkráceného pomaturitního studia oboru Strojírenství – dálkové formy. Písemný test z matematiky proběhne od 11.45 – 13.00, písemný test z fyziky od 13.15 – 14. 00 v učebně číslo 19, 1. poschodí.

Stránky aktualizovány 17.4.2019 @ 13:32