Strojaři zabodovali v Olomoucké Argubitce

Debatní soutěže v Olomouci se každoročně účastní dvě dvojice studentů z 2. a 3. ročníku, kteří pravidelně navštěvují debatní kroužek na škole. Soutěž probíhá ve formátu Verbattle, což je napínavá a zábavná studentská debata, ve které je kladen důraz na argumenty, rétorické schopnosti, schopnosti pracovat s informačními zdroji, kriticky myslet a formulovat svůj vlastní názor. V debatním klání se stejně starými oponenty z gymnázií Olomouckého kraje a týmem z Obchodní akademie a Jazykové školy ze Šumperka se střetla dne 8. 3. v Domě dětí a mládeže v Olomouci dvě družstva našich strojařů. Soutěžní debatní teze zněly:

1. Základní školy v ČR by neměly žactvu přiřazovat gender

2. Za odpad by měl být zodpovědný stát, ve kterém byl vyprodukován

3. Stát by měl řešit upadající fyzičku mladých

Tým LÍCOVANÝ ŠROUB M10 ve složení Jan Marčík a Aleš Mazánek obsadil 2. místo z 21 družstev a vybojoval tak naší škole stříbro. Druhý tým STROJAŘI, již klasická dvojice Ondřej Brhlík a Vítek Minx, skončil na krásné 4. příčce a nechal daleko za sebou týmy gymnázií. Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme.

Stránky aktualizovány 17.4.2019 @ 13:32