Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení denní studium obor Zpracování usní, plastů a pryže

  Kritéria přijímacího řízení denní studium obor Zpracování usní, plastů a pryže (1,4 MiB, 52 x)

Kritéria přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019

                                                                                 

Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení do 1. ročníku se bude řídit těmito kritérii: 

 

Ve 4. kole přijímacího řízení bude přijato:

 

32-41-M/01    Zpracování usní, plastů a pryže                               19 žáků

 

  1. Přijímací zkoušky se nekonají.

 

  1. Podmínkou je úspěšné zakončení obou pololetí 8. a 9. ročníku, tj. minimálně prospěl.

 

  1. Jednotlivá kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané ve 4. kole – žáci budou přijatí v pořadí dle dosaženého počtu bodů, tj. od nejvyššího po nejnižší počet bodů. Uchazeči budou bodováni podle následujícího hlediska.

Průměrný prospěch (zaokrouhleno na 2 desetinná místa):

  • z 2. pololetí 8. třídy
  • z 1. pololetí 9. třídy

 

  1. Žáci ucházející se o přijetí na SPŠS Olomouc musí předložit na přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru.

 

  1. Další podmínky pro přijetí:

 

Přihlášku ke vzdělávání pro druhé kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy v termínu do 24. srpna 2018.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Martina Zahnášová

                                                                                                                 ředitelka školy

 

 

Stránky aktualizovány 29.6.2018 @ 10:35