Category Archives: Aktuálně

Školní kolo soutěží v CAD programech ovládli žáci 4.B

Dne 12. března 2018 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže ve 2D kreslení v programu Autodesk AutoCAD a soutěže ve 3D modelování v programu Autodesk Inventor. Soutěž sloužila studentům k porovnání jejich dovedností v těchto programech mezi sebou a

Výplata stipendia za 1. pololetí školního roku 2017/2018

V pondělí 19. března 2018 budou od 8:45 v kanceláři školy žákům vyplacena stipendia za 1. pololetí šk. roku 2017/2018. Občanský průkaz s sebou !!  

Obraz vesmíru na přelomu tisíciletí

V úterý 22. února byla pro třídy 1.A a 1.B uspořádána přednáška s dr. Lukášem Richterkem z Přírodovědecké fakulty Up Olomouc na téma Obraz vesmíru na přelomu tisíciletí. Žáci byli seznámeni s vývojem kosmologických teorií a filosofických představ o vesmíru

Překladatelská soutěž

Žáci třetího ročníku se zúčastnili překladatelské soutěže pořádané Filozofickou fakultou Palackého univerzity. Soutěžili v oblasti překladu odborného a publicistického textu z cizího jazyka do češtiny. Ačkoliv nedosáhli na první místa, ani nezískali čestné uznání, ve velké konkurenci žáků převážně z

Přihláška k dennímu studiu + vyplněný vzor přihlášky

Informace k přijímacímu řízení naleznete na našich stránkách v rubrice Přijímací řízení. Přihlášku k dennímu studiu včetně vyplněného vzoru a Kritéria přijetí k dennímu studiu naleznete na našich stránkách v rubrice Informace pro denní studium. Další a obecné informace k

Nové číslo školního časopisu

Ložiskoviny 20/2018

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019

Olympiáda v českém jazyce

V okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se bude konat dne 29. ledna 2018, budou naši školu  reprezentovat vítězové školního kola. Jedná se o tyto žáky: Denisa Doležalová z 3. A, Filip Stach, Radomír Kolář a Radim Vagner, všichni tři ze 2. C. Přejeme jim hodně

Házená hochů SŠ 2017

Projekt Krokus

Site last updated 19.3.2018 @ 9:20 This content last updated %content_last_modified%