Tag Archives: praktická

Termíny konání podzimních maturitních zkoušek

Období pro konání písemných zkoušek (DT + PP) společné části MZ je stanoveno na 2. 9. – 6. 9. 2013. Opravná praktická zkouška proběhne dne 9. 9. 2013. Ústní zkoušky společné části a profilové části MZ se budou konat ve

Site last updated 24.6.2022 @ 11:52 This content last updated %content_last_modified%