Školní vzdělávací program

Výuka studentů probíhá dle školních vzdělávacích programů:

Denní studium:

 Obor Strojírenství, zaměření Počítačová podpora konstruování

 Obor Strojírenství, zaměření Počítačová podpora výroby

 Obor Strojírenství, zaměření Management jakosti

 Obor Strojírenství, zaměření Průmyslový design

 Obor Zpracování usní, platů a pryže, zaměření Zpracování platů

Dálkové studium:

 Obor Strojírenství, zaměření Počítačová podpora konstruování, zkrácené pomaturitní studium

 Obor Provozní technika, dálkové studium

Stránky aktualizovány 29.6.2018 @ 10:35