Struktura oborů a počty tříd SPŠS Olomouc

 

pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016:

23-41-M/01 Strojírenství – 3 třídy

  • zaměření počítačová podpora konstruování
  • zaměření počítačová podpora výroby
  • zaměření průmyslový design
  • zaměření řízení jakosti

 

Nový obor od 1. 9. 2015:

32-41-M/01 Zpracování usní ,plastů a pryže – 1 třída

  • zaměření zpracování plastů a pryže

 

Zkrácené studium:

23-41-M/01 Strojírenstvízkrácené pomaturitní studium – denní forma – 1. třída

23-41-M/01 Strojírenstvízkrácená pomaturitní studium dálková forma – 1. třída

 

Nástavbové studium:

23-43-L/51 Provozní technika dálková forma studia – 1. třída

23-43-L/51 Provozní technika denní forma studia – 1. třída

 

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ke čtyřletému dennímu studiu ve školním roce 2015/16 budou zveřejněna do 31. 1. 2015.

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium

Formuláře přihlášek ke studiu: nástavbové studium

Pilotní ověřování přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů se budou konat ve dnech:

řádný termín 15. 4. 2015

náhradní termín 14. 5. 2015