Začátek výuky pomaturitního studia

Zkrácené pomaturitní studium začíná v pondělí 9. září 2019 od 13 h., učebna U21 pro 1. ročník. Výuka pro třídu 2.E začíná rovněž 9. září 2019 dle rozvrhu.