Europass

Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Europass tvoří pět dokumentů: 

Ø      Europass – životopis

Ø      Europass – jazykový pas

Ø      Europass – mobilita

Ø      Dodatek k diplomu

Ø      Dodatek k osvědčení 

Naše škola zajišťuje úspěšným absolventům školy Europass – dodatek k osvědčení, který jim bude předán na radnici společně s maturitním vysvědčením.

Kde je možné se s Europassem setkat ?

Kromě členských zemí EU se s Europassem setkáme i v zemích ESVO/EHP (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které nejsou členy Společenství, a v kandidátských zemích ucházejících se o členství v EU (Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko, Turecko).

Europass-dodatek k osvědčení (E-DO) je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi. Na rozdíl od ostatních dokumentů se E-DO nevztahuje na držitele, ale na jeho kvalifikaci. Je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním.

2. E-DO nenahrazuje původní osvědčení a nezakládá nárok na úřední uznání původního osvědčení, ale usnadňuje jeho řádné posouzení a uznání v zahraničí.

3. V České republice E-DO vydává Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) prostřednictvím Národního centra Europass ČR. Na základě registračního formuláře získala naše škole tento dokument pro všechny úspěšné absolventy školy v českém a anglickém jazyce. 

 Osvědčení (česká verze)

 Osvědčení (anglická verze)