Spolek

Vážení rodiče,

na naší škole působí Spolek Střední průmyslové školy strojnické Olomouc z.s. (dále jen Spolek), jehož hlavní činností je:

  • jednání s vedením školy, s výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi, se soukromými podnikateli na základě partnerství a vzájemného respektování
  • seznamování rodičů a zákonných zástupců žáků s výchovnými a vzdělávacími cíli, úkoly a koncepcí školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  • seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílení se na jejich vyřizování
  • přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovně vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí
  • předkládání podnětů a doporučení ke koncepci výchovy a vzdělání na škole, vyjadřování se z pohledu rodiče k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže
  • aktivní podílení se při prosazování výchovně vzdělávacích záměrů školy při jednáních s orgány státní správy ve školství, státní správy a dalšími institucemi

 

KONTAKT

Spolek Střední průmyslové školy strojnické Olomouc, z.s.

17.listopadu 995/ 49, 779 00 Olomouc

IČO 476 54 180

Transparentní účet zde:

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-1804716359/Spolek-SPSS-Olomouc-z.s. 

Česká spořitelna a.s.

č.ú. 1804716359/0800

 

 

Stránky aktualizovány 20.10.2020 @ 10:11