Kariérové poradenství

Mgr. Marta Skopalíková, tel.: 585 549 119

Činnost kariérového poradce na SPŠS Olomouc zahrnuje celou škálu činností, zejména:

 • kariérové poradenství a poradenská činnost při rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze absolventů pro žáky a jejich zákonné zástupce
 • individuální šetření a poradenství k volbě povolání (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • poradenství pro žáky základních škol a jejich zákonné zástupce v oblasti přijímacího řízení a přijetí na SPŠS Olomouc
 • zprostředkování aktuálních informací ke studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách a jazykových školách
 • poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce se sociálním znevýhodněním (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy (ve spolupráci s třídními učiteli a pedagogickými pracovníky, popř. jinými institucemi)
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků s výchovnými či výukovými problémy
 • spolupráce s vedoucími předmětových komisí na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (občanská výchova, odborné předměty)
 • vedení odborné dokumentace

 

Poradenská činnost kariérového poradce je určena

 • žákům 4. ročníku SPŠS Olomouc a jejich zákonným zástupcům při volbě další vzdělávací nebo profesní dráhy žáků
 • žákům SPŠS Olomouc a jejich zákonným zástupcům při výukových problémech
  a přestupu na jinou školu
 • potencionálním uchazečům o studiu na SPŠS Olomouc a jejich zákonným zástupcům

  Konzultační hodiny

Informace o vysokých školách:

www.vysokeskoly.cz

www.vejska.cz/

 Nabídky práce:                                                                                   

www.prace.cz                                                                                             

www.jobs.cz                                                                                            

www.manpower.cz

www.hledampraci.cz

www.karieraweb.cz  atd.