Kariérové poradenství

Mgr. Marta Skopalíková, tel.: 585 549119

 

 

 

Činnost kariérového poradce na SPŠS Olomouc zahrnuje celou škálu činností, zejména:

 • kariérové poradenství a poradenská činnost při rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze absolventů pro žáky a jejich zákonné zástupce
 • individuální šetření a poradenství k volbě povolání (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • poradenství pro žáky základních škol a jejich zákonné zástupce v oblasti přijímacího řízení a přijetí na SPŠS Olomouc
 • zprostředkování aktuálních informací ke studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách a jazykových školách
 • poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce se sociálním znevýhodněním (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy (ve spolupráci s třídními učiteli a pedagogickými pracovníky, popř. jinými institucemi)
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků s výchovnými či výukovými problémy
 • spolupráce s vedoucími předmětových komisí na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (občanská výchova, odborné předměty)
 • vedení odborné dokumentace

Poradenská činnost kariérového poradce je určena

 • žákům 4. ročníku SPŠS Olomouc a jejich zákonným zástupcům při volbě další vzdělávací nebo profesní dráhy žáků
 • žákům SPŠS Olomouc a jejich zákonným zástupcům při výukových problémech a přestupu na jinou školu
 • potencionálním uchazečům o studiu na SPŠS Olomouc a jejich zákonným zástupcům

 

Informace pro žáky 4. ročníku:

Časový harmonogram ukončení studia pro školní rok 2014/2015

 • 30.9.2014 nejzazší termín pro zveřejnění školního seznamu literárních děl
 • 1.12.2014 nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
 • 20.12. 2014 nejzazší termín pro převzetí výpisu přihlášky z informačního systému
 • 30.9.2014 odevzdání přihlášky k závěrečné maturitní práci vedoucímu práce
 • březen – nejzazší termín pro podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na VŠ
 • 31.3.2015 nejzazší termín pro předání školního seznamu vybraných literárních děl
 • 20.4. – 21.4.2015 praktické písemné zkoušky
 • 28.4.2015 odevzdání závěrečné maturitní práce vedoucímu práce
 • 30.4.2015 ukončení studia (střední odborné), klasifikační porada
 • 4.5. – 13.5.2015 písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky
 • 16.5. – 10.6.2015 ústní a profilové ústní zkoušky před maturitní komisí a obhajoba závěrečné maturitní práce (přesný termín stanoví ředitel školy)
 • červen 2015 slavnostní předávání maturitních vysvědčení

 

Informace o vysokých školách:

www.Vysokeskoly.cz

www.vejska.cz/

 

nabídka práce:                                                                 pracovní stáže:

www.prace.cz                                                                                                www.stazepromlade.cz

www.jobs.cz                                                                                                   www.stazevefirmach.cz

www.manpower.cz

www.hledampraci.cz

www.karieraweb.cz

www.careerjet.cz

atd.

Stránky aktualizovány 15.6.2018 @ 15:04