Odborné laboratoře

– digitální měřící technika s výstupy na procesory se záznamem a vyhodnocením měření

– počítačově řízené pracoviště CAD/CAM

– počítačově řízené pracoviště se strojem pro trhací zkoušky materiálů

– posuvky, mikrometry

– měřidla tvrdosti a drsnosti

– měření vlastností a zkoušky materiálů

– měření výkonu strojů

– měření rozměrů, úchylek a tvarů součástí

– práce s automatizačními prvky

– elektrotechnická měření

Laboratoř ELE

 

Laboratoře KOM1 a KOM2