Úvodní stránka

Na základě prohlášení vlády České republiky se kvůli koronaviru od středy 11. 3. 2020 ruší výuka na základních, středních a vyšších odborných školách. Uzavření školy od středy 11. 3. 2020 platí po dobu neurčitou. V této souvislosti se ruší všechny akce pořádané naší školou (včetně regionální soutěže v CAD programech). Další informace budou vyvěšeny na webových stránky školy.

Mgr. Karel Neumann, ředitel školy

Od 11. 3. 2020 po uzavření škol pro žáky přistoupila SPŠS Olomouc k distanční formě vzdělávání. Žákům jsou rozesílány studijní materiály, opakovací cvičení, domácí úkoly a jiné… Tyto úkoly jsou předávány prostřednictvím třídních e-mailů, školních Office 365, Bakaláři – Domácí úkoly, elektronické pošty, školního disku K, atd. Učitelé jsou k dispozici žákům na e-mailu. Veškeré kontakty naleznete na stránkách školy https://www.spssol.cz/kontakty/

Žádáme žáky o aktivní přístup k distanční formě vzdělávání!!!

Úřední hodiny po dobu uzavření školy jsou v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin

Vážení rodiče, žáci 9. tříd základních škol, uchazeči o studium na

Střední průmyslové škole strojnické Olomouc

Chcete zajistit bezproblémovou budoucnost svých dětí v zaměstnání?

Chcete si zajistit růst postavení ve firmě a lepší uplatnitelnost na trhu práce?

Chcete vzdělání v nejmodernější a bezbariérové škole v Olomouci?

Můžeme se pochlubit:

97% úspěšností žáků v denním studiu u státních maturitních zkoušek.

Z celkového počtu absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách 70 %. Úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ je 100 %.

30 % absolventů si našlo práci v oboru, nezaměstnanost absolventů je 0 % a žádný není evidován na úřadu práce.

76 žáků získalo v letošním školním roce v rámci stipendijního programu Olomouckého kraje “Podpora technických oborů vzdělání” prospěchové stipendium.

Jsme bezplatná státní škola, která vychovává jedince do praxe a na vysoké školy, nikoliv pro úřady práce. Po našich absolventech je velká poptávka mezi regionálními i mimoregionálními zaměstnavateli. Přijďte se osobně, telefonicky či emailem poradit. Jsme tu pro Vás a Vaše děti každý den. Těšíme se na Vás.

Naším cílem je zkvalitnění kvalifikace absolventů, podpořit jejich chuť do práce, zefektivnění pracovních postupů a pracovních výkonů zájemců, kteří hodlají pracovat ve strojírenských společnostech.

Pouze kvalitní technické vzdělání otevírá cestu k prosperitě osobní i celospolečenské. Jsme přesvědčeni, že naše aktivity, vedoucí k zajištění kvalitního a zkušeného lidského potenciálu, splní Vaše požadavky.

Ke studiu přijímáme bez rozdílu chlapce i děvčata a také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vašeho syna či dceru očekává obětavý a zkušený tým pedagogických pracovníků, který má ke studentům vstřícný a partnerský vztah.

 

Filozofie školy a nabídka studijních oborů vychází z toho, že…

  • technika je oborem budoucnosti
  • není podstatné, že některé technické firmy mají dílčí problémy, řada nově vznikajících je nemá
  • absolventi školy vždy měli a mají uplatnění

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc má pro tuto činnost…

  • velmi dobré technické vybavení (učebny výpočetní techniky s internetem a CAD/CAM systémy, odborné laboratoře, dílny, tři jazykové učebny s audiovizuálním vybavením, moderní multifunkční učebny)
  • pro sportovní aktivity vlastní tělocvičnu, FIT centrum
  • studovnu
  • partnerství s řadou významných firem a vysokých škol
  • nabídku vhodných mimoškolních aktivit v oblasti technického, jazykového a sportovního zaměření

 

Ukázky aktivit

Lyžařský kurz Praděd

 

Ukázky a práce našich studentů

Příklad 3D tisku

Práce studentů
Ukázka 3D obrábění

Ukázka 3D modelování

3D model v řezu

Ukázka animace pohybu

Stránky aktualizovány 25.5.2020 @ 10:28