Úřední deska

Název školy: Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Právní forma školy: příspěvková organizace
Sídlo školy: 17. listopadu 995/49, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 549 111
Ředitel: +420 585 549 113
Web: www.spssol.cz
E-mail: spssol@spssol.cz
IČ: 00601748, IZO: 000601748
č. ú.: 15031811/0100

ID datové schránky: p98ncqa

V digitální podobě přijímáme dokumenty ve formátech MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx) a pdf/A (strojově čitelný text v pdf). Digitální dokumenty včetně datových zpráv, které budou obsahovat škodlivý kód nebo budou v jiných než výše uvedených formátech nebudou přijaty a budou smazány bez dalšího zpracování.  

Naše škola je bezbariérová.


Spolek Střední průmyslové školy strojnické Olomouc z.s.
Sídlo: 17. listopadu 49, 779 00 Olomouc
IČ: 47654180
č. ú.: 1804716359/0800


Ředitel školy:     
Mgr. Karel Neumann 585 549 113 neumann.karel@spssol.cz
Zástupkyně ředitele školy:      
Ing. Petra Najdekrová 585 549 112 najdekrova.petra@spssol.cz
Sekretariát:    
Martina Staroštíková 585 549 111 starostikova.martina@spssol.cz
Účetní školy:    
Marcela Dvořáková 585 549 114 dvorakova.marcela@spssol.cz
IT:    
Ing. Pavel Weiser, MBA 585 549 127 weiser.pavel@spssol.cz
Výchovná poradkyně:    
Mgr. Marta Skopalíková 585 549 119 skopalikova.marta@spssol.cz
Školní metodik prevence:    
Mgr. Tomáš Pavlů 585 549 121 pavlu.tomas@spssol.cz
Školní psycholožka:    
Mgr. Kateřina Drahá 585 549 130 draha.katerina@spssol.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:    
Mgr. Hana Bohatková 585 549 129 bohatkova.hana@spssol.cz

 

 

 

Povinné dokumenty školy

  Klasifikační řád (1,7 MiB, 321 hits)

  Provozní řád (1,1 MiB, 242 hits)

  Školní řád (1,3 MiB, 312 hits)

  Výroční zpráva SPŠS Olomouc 2022_2023 (1,5 MiB, 79 hits)

Stipendijní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků dálkového zkráceného studia
Kamerový systém na SPŠS Olomouc
Europass – dodatek k maturitnímu vysvědčení

  Vnitřní oznamovací systém (2,1 MiB, 246 hits)

 

Další dokumenty ke stažení

  Obecna_zadost.docx (12,1 KiB, 1 323 hits)

  Obecna_zadost.pdf (95,6 KiB, 1 261 hits)

  Přihláška ke studiu - denní (237,6 KiB, 441 hits)

  Přihláška ke studiu - zkrácené str.1 (330,4 KiB, 380 hits)

  Přihláška ke studiu - zkrácené str.2 (297,3 KiB, 386 hits)

  Sdeleni_o_zanechani_studia.pdf (116,8 KiB, 473 hits)

  Zadost_o_opakovani_rocniku.pdf (139,9 KiB, 468 hits)

  Zadost_o_preruseni_studia.pdf (111,8 KiB, 467 hits)

  Seznam kandidátů do školské rady za pedagogické pracovníky (151,6 KiB, 75 hits)

  Seznam kandidátů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků (150,9 KiB, 90 hits)

  Zápis o volbách do školské rady (298,6 KiB, 41 hits)