Úřední deska

Název školy: Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Zřizovatel: Olomoucký kraj
Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Právní forma školy: příspěvková organizace
Sídlo školy: 17. listopadu 995/49, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 549 111, ředitel: +420 585 549 113,
web: 
www.spssol.cz,  e-mail: spssol@spssol.cz
IČ: 00601748, IZO: 000601748
č. ú.: 15031811/0100

ID datové schránky: p98ncqa

V digitální podobě přijímáme dokumenty ve formátech MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx) a pdf/A (strojově čitelný text v pdf). Digitální dokumenty včetně datových zpráv, které budou obsahovat škodlivý kód nebo budou v jiných než výše uvedených formátech nebudou přijaty a budou smazány bez dalšího zpracování.  


Spolek Střední průmyslové školy strojnické Olomouc z.s.
Sídlo: 17. listopadu 49, 779 00 Olomouc
IČ: 47654180
č. ú.: 1804716359/0800


 

Ředitel školy:     
Mgr. Karel Neumann 585 549 113 neumann.karel@spssol.cz
Zástupce ředitele školy:      
Ing. Petra Najdekrová 585 549 112 najdekrova.petra@spssol.cz
Školní psycholog:    
PhDr. Michal Věžník
585 549 119 veznik.michal@spssol.cz
Výchovná poradkyně:    
Mgr. Marta Skopalíková 585 549 119 skopalikova.marta@spssol.cz
Sekretariát:    
Martina Staroštíková 585 549 111 starostikova.martina@spssol.cz
IT:    
Ing. Pavel Weiser, MBA 585 549 127 weiser.pavel @spssol.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:    
Pavel Matoušek 585 549 117 poverenec.oou@spssol.cz

 

org_schema-2019

 

 

Povinné dokumenty školy

Školní řád (platný od 24. 10. 2019)
Dodatek ke školnímu řádu (platný od 30. 09. 2020)
Hodnotící řád – denní studium
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků dálkového zkráceného studia
Stipendijní řád
Výroční zpráva za šk. rok 2018/2019
Povinné informace
Kamerový systém

 

Další dokumenty ke stažení

  obecna_zadost.docx (12,1 KiB, 248 x)

  obecna_zadost.pdf (95,6 KiB, 259 x)

 Přihláška ke studiu – denní 
 Přihláška ke studiu – zkrácené (str. 1str. 2)
 Sdělení o zanechání studia
 Žádost o opakování ročníku
 Žádost o přerušení studia
 Žádost o omluvení nepřítomnosti u nepovinné zkoušky
Sazebník výše úhrad za poskytování informací

Stránky aktualizovány 10.4.2021 @ 10:58