Strojírenství – obchodní vztahy a řízení výroby

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní všeobecné strojírenské vzdělání.

Strojírenství – obchodní vztahy a řízení výroby je zaměření nabízející budoucím absolventům uplatnění na technicko-obchodních pozicích a je vhodné nejen pro chlapce, ale zejména pro dívky. Při výuce je důraz kladen zejména na obchodní právo, ekonomiku podniku, logistiku, obchodní korespondenci a řízení jakosti. Obor propojuje teoretické informace s praktickými dovednostmi a poskytuje základní technické vzdělání nejen pro oblast strojírenství, ale i pro oblast zaměřenou na obchodní vztahy a řízení výroby ve strojírenství. Nové zaměření vzniklo v koordinaci s firmami našeho regionu a o absolventy je zájem na trhu práce.

Úspěšný absolvent aktivně ovládá dva světové jazyky a umí využívat moderní informační a komunikační technologie.