Informační technologie

18-20-M/01 – Informační technologie

 • Zajímají vás počítače, jak je nainstalovat, opravit?
 • Baví vás herní grafika?
 • Chcete se naučit programovat?
 • Zajímáte se o kybernetickou bezpečnost?
 • Chcete se naučit vytvářet webové stránky?

Pokud ano, pak je tento obor, který od školního roku 2023/2024 nabízíme, pro vás správná volba.

Studium čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Je vhodné pro žáky se zájmem o počítače, mobilní komunikace, jejich programování, hardware. Naučí se využívat IT technologie, získají dovednosti nutné pro správu počítačové sítě, databázových systémů. Získá povědomí o právních aspektech kybernetické bezpečnosti.

Absolventi studijního oboru Informační technologie jsou připraveni na výkon funkce technika IT, pracovníka uživatelské podpory, programátora, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodníka s prostředky IT aj.

Absolventi oboru 18-20-M/01 Informační technologie se mohou uplatnit především v oblastech:

 • návrhu a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
 • údržby prostředků IT z hlediska HW;
 • programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení;
 • instalací a správy OS;
 • instalací a správy aplikačního SW;
 • návrhu, realizace a administrace sítí;
 • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
 • kybernetické bezpečnosti.

Odborné vzdělávací předměty:

 • operační systémy
 • počítačové sítě
 • programování
 • databázové systémy
 • hardware
 • aplikační software
 • tvorba www stránek
 • vývoj webových aplikací
 • kybernetická bezpečnost

Po škole mohou absolventi oboru pokračovat ve studiu na vysoké škole se zaměřením na informační technologie a studiu dalších, převážně technických oborů na technických univerzitách.

Absolvent je vybaven znalostí dvou světových jazyků se základy odborné terminologie.

Profil absolventa

Žáci získají znalosti z nejzajímavějších oblastí informatiky a programování, kybernetické bezpečnosti, počítačových sítí, programování webových aplikací, herní grafiky.

Ročníkový plán oboru Informační technologie 18-20-M/01

Vzdělávací program