Projekty

Aktuální projekty

Aktuální projekty 2022-2024

Výzva Fondu pomoci olomouckým dětem

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

  Šablony III (248,9 KiB, 190 hits)


Projekty 2020-2021

Erasmus: Technology into European Historical Architecture (shrnutí v češtině)

  Projekt_Sablony_II.pdf (153,6 KiB, 394 hits)

  Projekt Šablony (213,4 KiB, 728 hits)

 

Dřívější projekty

Projekt Edison

  Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce.pdf (381,9 KiB, 246 hits)

  Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.pdf (316,3 KiB, 240 hits)

  Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků.pdf (367,2 KiB, 611 hits)

  Strojaři v zahraničí.pdf (330,5 KiB, 949 hits)

Projekt International Village ve Vysokých Tatrách

  Informace_o_projektu_I_-_Cteme_a_mluvime_.pdf (320,3 KiB, 1 090 hits)

  Informace_o_projektu_II_-_S_jazyky_do_sveta_.pdf (331,9 KiB, 1 056 hits)

Pohyb do škol 2

Zkvalitnění kompetencí pedagogů

Výuka moderně

 Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce

 Digitální projektování ve strojírenství II

Digitální škola II

Digitální projektování ve strojírenství

Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
v oblasti IZS

 Projekt vzdělávání pedagogických pracovníků

 Nové formy výuky s podporou ICT

 Asistenční centrum

 Projekt IQ Industry

 Technická angličtina