Maturity

Maturitní zkoušky pro aktuální školní rok


Úprava modelu maturitní zkoušky, novela maturitní vyhlášky

Novelou školského zákona došlo k úpravě modelu maturitní zkoušky. Zrušila se povinnost konat 3 zkoušky ve společné části maturitní zkoušky (tj. včetně povinnosti konat zkoušku z matematiky pro žáky většiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou), a i nadále si tedy budou žáci vybírat, zda chtějí maturovat z cizího jazyka, nebo z matematiky. Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky) se stane součástí profilové (tedy školní) maturity, společná část (tedy státem zadávaná a hodnocená) se bude ve všech předmětech skládat pouze z didaktických testů. V rámci společné části maturitní zkoušky se nově zavádí nepovinná zkouška z matematiky vyšší úrovně pod názvem Matematika rozšiřující, která ještě jako zkouška Matematika+ byla některými vysokými školami využívána v rámci jejich kritérií pro přijetí. Změny začnou platit od jara 2021.

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Nový model maturitní zkoušky najdete přehledně popsán na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska, případně v metodice MŠMT k novele prováděcí vyhlášky na stránkách https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novele-vyhlasky-c-177-2009-sb-o-blizsich.

 

Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh


V souladu s ustanoveními § 8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka.

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z německého jazyka

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z ruského jazyka


V souladu s § 6 odst. 2, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

  Školní seznam knih k MZ.pdf (223,9 KiB, 47 x)

  Formular_MZ_2021.xlsx (39,6 KiB, 57 x)

• Příručka „Jak na to: Písemná práce z českého jazyka”


Seznam opakovacích témat pro odborné předměty

  Maturitní opakovací témata pro předmět STT - PPV- PKK - 2019-2020.pdf (234,9 KiB, 634 x)

  Maturitní opakovací témata_SPS_PPK_PPV__ZS_20_21docx.pdf (211,2 KiB, 40 x)

  Maturitni_opakovaci_temata_KVF.pdf (220,5 KiB, 11 x)

  maturitni_okruhy_pro_ZUPP.pdf (118,9 KiB, 14 x)

  Opakovací otázky -STT-4B,2E 2018-2019.doc (57,5 KiB, 594 x)

  Opakovaci_temata_Strojirenstvi_PD_2018_2019.pdf (221,3 KiB, 759 x)

  Pokyn k Dlouhodobé maturitní práci.pdf (839,5 KiB, 259 x)

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

 

 

 

Stránky aktualizovány 27.10.2020 @ 10:51