Maturity

Maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019


Aktualizovaná informace o průběhu maturitní zkoušky v roce 2018/2019 – viz www.novamaturita.cz

1. Ve společné části se bude povinně maturovat z:

českého jazyka a literatury

     • Zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

     • Písemné práce z českého jazyka nadále hodnotí certifikovaní hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (pedagogický pracovník nesmí hodnotit práci žáka ze školy, i když je certifikovaný hodnotitel).

     • K ústní zkoušce si žáci volí 20 titulů ze Školního seznamu.

     • Žáci budou opravovat pouze dílčí zkoušku, u které neuspěli.

     • Písemná práce z českého jazyka – časový limit  90 minut, minimální rozsah 250 slov

cizího jazyka nebo matematiky

     • Písemné práce z cizího jazyka nadále hodnotí certifikovaní hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (pedagogický pracovník nesmí hodnotit práci žáka ze školy, i když je certifikovaný hodnotitel).

2. Způsob zadávání písemných prací a didaktických testů se nemění.

3. Žáci budou podávat přihlášky pro jarní zkušební období 2019 řediteli školy do 3. prosince 2018.

 

 

Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh


V souladu s ustanoveními § 8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka.

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z německého jazyka

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z ruského jazyka


V souladu s § 6 odst. 2, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

  Školní seznam k ústní maturitní zkoušce 2017–2018.pdf (415,1 KiB, 571 x)

• Příručka „Jak na to: Písemná práce z českého jazyka”


Seznam opakovacích témat pro odborné předměty

  Opakovací otázky_-STT-2E_3G-_2017-2018.pdf (398,9 KiB, 374 x)

  Opakovací otázky_-STT-3A-MJ-_2017-2018.pdf (393,2 KiB, 355 x)

  Opakovací otázky_-STT-3A-PD-_2017-2018.pdf (395,7 KiB, 315 x)

  Maturitni_opakovaci_temata_SPS_PPK_PPV_MJ_PT.pdf (374,6 KiB, 1 181 x)

  Maturitní opakovací témata pro předmět STT: PPV PKK 2016–17.pdf (194,5 KiB, 857 x)

  Maturitní opakovací témata MJ 2017–2018.pdf (293,8 KiB, 199 x)

Seznam témat maturitních prací


• Hodnocení maturitních prací – 4.A

• Hodnocení maturitních prací – 4.B

Zkušební komise pro jarní zkušební období ústní maturitní zkoušky společné části, pro školní rok 2018/2019

 

 

Jednotné zkušební schéma pro ředitele a školního maturitního komisaře

  Jednotne_zkusebni_schema_maturita_2016.pdf (63,8 KiB, 921 x)

 

 

Stránky aktualizovány 29.6.2018 @ 10:35