Maturity

Maturitní zkoušky pro aktuální školní rok


Aktualizovaná informace o průběhu státní maturitní zkoušky v letošním roce – viz www.novamaturita.cz

1. Ve společné části se bude povinně maturovat z:

českého jazyka a literatury

     • Zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

     • Písemné práce z českého jazyka nadále hodnotí certifikovaní hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (pedagogický pracovník nesmí hodnotit práci žáka ze školy, i když je certifikovaný hodnotitel).

     • K ústní zkoušce si žáci volí 20 titulů ze Školního seznamu.

     • Žáci budou opravovat pouze dílčí zkoušku, u které neuspěli.

     • Písemná práce z českého jazyka – časový limit  110 minut včetně výběru zadání, minimální rozsah 250 slov

cizího jazyka nebo matematiky

     • Písemné práce z cizího jazyka nadále hodnotí certifikovaní hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (pedagogický pracovník nesmí hodnotit práci žáka ze školy, i když je certifikovaný hodnotitel).

2. Způsob zadávání písemných prací a didaktických testů se nemění.

3. Žáci budou podávat přihlášky pro jarní zkušební období řediteli školy do termínu dle maturitního kalendáře.

Katalogy požadavků pro Státní maturitní zkoušku lze stáhnout na stránkách Cermatu.

 

Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh


V souladu s ustanoveními § 8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka.

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z německého jazyka

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z ruského jazyka


V souladu s § 6 odst. 2, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

  Školní seznam k ústní maturitní zkoušce 2019-20.pdf (413,3 KiB, 352 x)

• Příručka „Jak na to: Písemná práce z českého jazyka”


Seznam opakovacích témat pro odborné předměty

  Maturitní opakovací témata pro předmět STT - PPV- PKK - 2019-2020.pdf (234,9 KiB, 446 x)

  Maturitní opakovací témata SPS PPK PPV 19 20.pdf (379,8 KiB, 487 x)

  Maturitní opakovací témata KVF 1920.pdf (382,0 KiB, 248 x)

  maturitní okruhy pro ZUPP (003).pdf (479,3 KiB, 279 x)

  Opakovací otázky -STT-4B,2E 2018-2019.doc (57,5 KiB, 535 x)

  Opakovaci_temata_Strojirenstvi_PD_2018_2019.pdf (221,3 KiB, 712 x)

  Pokyn k Dlouhodobé maturitní práci.pdf (839,5 KiB, 160 x)

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

 

 

 

Stránky aktualizovány 16.7.2020 @ 15:48