Maturity

Maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017


Aktualizovaná informace o průběhu maturitní zkoušky v roce 2016/2017 – viz www.novamaturita.cz

1. Ve společné části se bude povinně maturovat z:

českého jazyka a literatury

     • Zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

     • Písemné práce z českého jazyka nadále hodnotí certifikovaní hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (pedagogický pracovník nesmí hodnotit práci žáka ze školy, i když je certifikovaný hodnotitel).

     • K ústní zkoušce si žáci volí 20 titulů ze Školního seznamu.

     • Žáci budou opravovat pouze dílčí zkoušku, u které neuspěli.

     • Písemná práce z českého jazyka – časový limit  90 minut, minimální rozsah 250 slov

cizího jazyka nebo matematiky

     • Písemné práce z cizího jazyka nadále hodnotí certifikovaní hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (pedagogický pracovník nesmí hodnotit práci žáka ze školy, i když je certifikovaný hodnotitel).

2. Způsob zadávání písemných prací a didaktických testů se nemění.

3. Žáci budou podávat přihlášky pro jarní zkušební období 2017 řediteli školy do 1. prosince 2016.

 

 

Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh


V souladu s ustanoveními § 8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka.

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z německého jazyka

Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z ruského jazyka


V souladu s § 6 odst. 2, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

  Školní seznam literárních děl k MZ z CJU pro rok 2016/17 (419,4 KiB, 347 x)

• Příručka „Jak na to: Písemná práce z českého jazyka”


Seznam opakovacích témat pro odborné předměty

  Maturitní opakovací témata 2E STT.pdf (519,0 KiB, 210 x)

  Maturitní opakovací témata 3D STT.pdf (518,8 KiB, 164 x)

  Maturitni_opakovaci_temata_MJ_strojnictvi_cast_STT.pdf (106,7 KiB, 568 x)

  Maturitni_opakovaci_temata_SPS_PPK_PPV_MJ_PT.pdf (374,6 KiB, 704 x)

  Maturitní opakovací témata pro předmět STT: PPV PKK 2016–17.pdf (194,5 KiB, 428 x)

  Maturitní opakovací témata MJ 2016_17.pdf (294,2 KiB, 227 x)

Seznam témat maturitních prací


• Hodnocení maturitních prací – 4.A

• Hodnocení maturitních prací – 4.B

Zkušební komise pro jarní zkušební období ústní maturitní zkoušky společné části, pro školní rok 2016/2017

 

 

Jednotné zkušební schéma pro ředitele a školního maturitního komisaře

  Jednotne_zkusebni_schema_maturita_2016.pdf (63,8 KiB, 630 x)

Rozpis studentů u maturitní zkoušky – jaro 2017

 

Stránky aktualizovány 1.8.2017 @ 12:46