Maturity

Maturitní zkoušky pro aktuální školní rok


Organizace maturitní zkoušky – jarní zkušební období školního roku 2020_2021 a ukončování studia maturitních ročníků

  Prihlaska_-_dobrovolna_ustni_cast.pdf (148,4 KiB, 74 x)

  Prihlaska_-_dobrovolna_ustni_cast_-_ZUPP.pdf (148,4 KiB, 46 x)

  Zmeny_maturitni_zkousky_od_brezna_2021.pdf (83,0 KiB, 133 x)

  Zmeny_v_maturitach_v_roce_2021_-_v_souvislosti_s_Covidem.pdf (206,5 KiB, 0 x)

Úprava modelu maturitní zkoušky, novela maturitní vyhlášky

Novelou školského zákona došlo k úpravě modelu maturitní zkoušky. Zrušila se povinnost konat 3 zkoušky ve společné části maturitní zkoušky (tj. včetně povinnosti konat zkoušku z matematiky pro žáky většiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou), a i nadále si tedy budou žáci vybírat, zda chtějí maturovat z cizího jazyka, nebo z matematiky. Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky) se stane součástí profilové (tedy školní) maturity, společná část (tedy státem zadávaná a hodnocená) se bude ve všech předmětech skládat pouze z didaktických testů. V roce 2021 bylo z rozhodnutí MŠMT zrušeno konání písemné práce z českého jazyka a literatury i z cizího jazyka, v profilové části MZ bude tedy jen ústní zkouška. V rámci společné části maturitní zkoušky se nově zavádí nepovinná zkouška z matematiky vyšší úrovně pod názvem Matematika rozšiřující, která ještě jako zkouška Matematika+ byla některými vysokými školami využívána v rámci jejich kritérií pro přijetí. Změny začnou platit od jara 2021.

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Nový model maturitní zkoušky najdete přehledně popsán na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska, případně v metodice MŠMT k novele prováděcí vyhlášky na stránkách https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novele-vyhlasky-c-177-2009-sb-o-blizsich.


Maturita 2020/2021

  Stanoveni_povinnych_a_nepovinnych_maturitnich_predmetu.pdf (1,9 MiB, 216 x)


Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh

Cizí jazyk

  Ústní zkouška z angličtiny.pdf (106,8 KiB, 0 x)

  Tematické okruhy.pdf (74,7 KiB, 0 x)

Český jazyk a literatura

V souladu s § 6 odst. 2, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

  Struktura a hodnocení ÚZ_SPŠS.pdf (596,4 KiB, 0 x)

  Školní seznam knih k MZ.pdf (223,9 KiB, 441 x)

  Formular_MZ_2021.xlsx (40,0 KiB, 0 x)


Seznam opakovacích témat pro odborné předměty

  Maturitni_opakovaci_temata_pro_predmet_STT_dalkove_studium_2020-21.pdf (443,6 KiB, 158 x)

  Maturitni_opakovaci_temata_pro_predmet_STT-PPVPKK_2020-21-koro_08-02-2021.pdf (161,3 KiB, 489 x)

  Maturitni_opakovaci_temata_SPS_PPK_PPV_ZS_20-21.pdf (390,9 KiB, 395 x)

  OPAKOVACI_MATURITNI__TEMATA_SPT_2020-21.pdf (516,0 KiB, 101 x)

  OPAKOVACI_MATURITNI_TEMATA_KVF_2020-21.pdf (509,1 KiB, 85 x)

  Pravidla_pro_Mat.prace_pro_rok_2020-2021.pdf (397,9 KiB, 490 x)

 


 

 

 

 

Stránky aktualizovány 21.6.2021 @ 12:58