Maturity

Maturitní zkoušky pro aktuální školní rok


Úprava modelu maturitní zkoušky, novela maturitní vyhlášky

Novelou školského zákona došlo k úpravě modelu maturitní zkoušky. Zrušila se povinnost konat 3 zkoušky ve společné části maturitní zkoušky (tj. včetně povinnosti konat zkoušku z matematiky pro žáky většiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou), a i nadále si tedy budou žáci vybírat, zda chtějí maturovat z cizího jazyka, nebo z matematiky. Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky) se stane součástí profilové (tedy školní) maturity, společná část (tedy státem zadávaná a hodnocená) se bude ve všech předmětech skládat pouze z didaktických testů. V rámci společné části maturitní zkoušky se nově zavádí nepovinná zkouška z matematiky vyšší úrovně pod názvem Matematika rozšiřující, která ještě jako zkouška Matematika+ byla některými vysokými školami využívána v rámci jejich kritérií pro přijetí. Změny začnou platit od jara 2021.

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Nový model maturitní zkoušky najdete přehledně popsán na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska, případně v metodice MŠMT k novele prováděcí vyhlášky na stránkách https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novele-vyhlasky-c-177-2009-sb-o-blizsich.


Maturita 2020/2021

  Stanoveni_povinnych_a_nepovinnych_maturitnich_predmetu.pdf (1,9 MiB, 49 x)


Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh

Cizí jazyk

  Písemná maturitní práce z angličtiny.pdf (130,0 KiB, 0 x)

  Ústní zkouška z angličtiny.pdf (106,8 KiB, 0 x)

  Tematické okruhy.pdf (74,7 KiB, 0 x)

Český jazyk a literatura

V souladu s § 6 odst. 2, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

  Struktura a hodnocení ÚZ_SPŠS.pdf (596,4 KiB, 0 x)

  Kritéria a způsob hodnocení PP_SPŠS.pdf (739,0 KiB, 0 x)

  Školní seznam knih k MZ.pdf (223,9 KiB, 178 x)

  Formular MZ 2021.xlsx (40,1 KiB, 0 x)

• Příručka „Jak na to: Písemná práce z českého jazyka”


Seznam opakovacích témat pro odborné předměty

  Maturitní opakovací témata pro předmět STT - PPV- PKK - 2019-2020.pdf (234,9 KiB, 758 x)

  Maturitní opakovací témata_SPS_PPK_PPV__ZS_20_21docx.pdf (211,2 KiB, 169 x)

  Maturitni_opakovaci_temata_KVF.pdf (220,5 KiB, 59 x)

  maturitni_okruhy_pro_ZUPP.pdf (118,9 KiB, 54 x)

  Opakovací otázky -STT-4B,2E 2018-2019.doc (57,5 KiB, 652 x)

  Opakovaci_temata_Strojirenstvi_PD_2018_2019.pdf (221,3 KiB, 797 x)

  Pokyn k Dlouhodobé maturitní práci.pdf (839,5 KiB, 352 x)

 


Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

 

 

 

Stránky aktualizovány 25.1.2021 @ 15:35