Školská rada

Školská rada


Školská rada při Střední průmyslové škole strojnické, Olomouc, 17. listopadu 995/49

Byla zřízena Olomouckým krajem s účinností od 1. 1. 2018

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 167 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Jmenný seznam členů:

         Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

O. Pavlíková účetní
P. Lehká   jednatelka

 

 

 

            Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. R. Havelková učitelka
Mgr. Alena Kalvachová  učitelka

 

 

 

           Zástupci zřizovatele:

Marek Ošťádal senátor, starosta obce Náklo
Bc. Kateřina Krausová vedoucí rozvoje a vzdělávání společnosti MUBEA- HZP, s. r. o. 

 

 

 

 

JEdnací řád školské rady
 

  Volební řád pro konání voleb do školských rad.pdf (4,1 MiB, 423 hits)

  Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro konání voleb do školských rad.pdf (2,6 MiB, 328 hits)