Školská rada

Školská rada


Školská rada při Střední průmyslové škole strojnické, Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Byla zřízena Olomouckým krajem s účinností od 1. 1. 2015

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 167 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Jmenný seznam členů:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

Bohumil Nepustil                    stavbyvedoucí

Jana Smékalová                    učitelka

 

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Ondřej Holpuch              učitel

Mgr. Alena Kalvachová          učitelka

 

Zástupci zřizovatele:

Ing. Jiří Rozbořil                     hejtman Olomouckého kraje

Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr.h.c.          vysokoškolský učitel, PdF UP Olomouc

 Jednací řád školské rady

 Volební řád školské rady

 

Stránky aktualizovány 23.10.2018 @ 13:41