Školská rada

Školská rada


Školská rada při Střední průmyslové škole strojnické, Olomouc, 17. listopadu 995/49

Byla zřízena Olomouckým krajem s účinností od 1. 1. 2018

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 167 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Jmenný seznam členů:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

Barbora Zavadilová administrativní pracovnice
Radomír Kavka obchodní zástupce

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Boris Šmárik učitel odborných předmětů
Mgr. Alena Kalvachová  učitelka

Zástupci zřizovatele:

Ladislav Hynek náměstek hejtmana Olomouckého kraje
PhDr. Radim Kašpar    ředitel Okresní hospodářská komora Olomouc

 

 Jednací řád školské rady

 

  Volební řád pro konání voleb do školských rad.pdf (4,1 MiB, 16 x)

  Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro konání voleb do školských rad.pdf (2,6 MiB, 12 x)

 

Stránky aktualizovány 21.6.2021 @ 12:58