Školská rada

Školská rada


Školská rada při Střední průmyslové škole strojnické, Olomouc, 17. listopadu 995/49

Byla zřízena Olomouckým krajem s účinností od 1. 1. 2018

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 167 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Jmenný seznam členů:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

Barbora Zavadilová administrativní pracovnice
Radomír Kavka obchodní zástupce

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Boris Šmárik učitel odborných předmětů
Mgr. Alena Kalvachová  učitelka

Zástupci zřizovatele:

Ladislav Hynek náměstek hejtmana Olomouckého kraje
PhDr. Radim Kašpar    ředitel Okresní hospodářská komora Olomouc

 

 Jednací řád školské rady

 Volební řád školské rady

 

Stránky aktualizovány 10.4.2021 @ 10:58