Strojírenství – mechatronika

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní všeobecné strojírenské vzdělání.

Strojírenství – Mechanotronika

Studijní obor Strojírenství se zaměřením Mechatronika připravuje specialisty pro nově vznikající multidisciplinární oblast strojírenství 4.0 propojující mechanické, elektronické a softwarové složky průmyslových systémů. Získané odborné vzdělání je doplněno jazykovou vybaveností a dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Absolventi ovládají v praxi aplikační programy určené pro oblast strojírenství a robotiky (CAD/CAM). Obor umožňuje zvládnutí i dalších nezbytných poznatků ve strojírenství a v navazujících odvětvích elektrotechnika, kybernetika, robotika.

Profil absolventa:

Absolventi studijního oboru jsou připraveni vykonávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, dobře se uplatní v podnikání nebo v náročných vysoce kvalifikovaných dělnických profesí. Prosadí se též  v oblasti servisních technických služeb, což jim umožňují praktické znalosti a dovednosti získané ve školních dílnách.

Řada absolventů tohoto oboru odchází po škole do praxe, ale také úspěšně studuje na vysokých školách technického směru, zejména strojních fakultách, nebo na vyšších odborných školách. Olomoucký kraj s dlouholetými strojařskými tradicemi nabízí řadu pracovních příležitostí. Dlouhodobý nedostatek odborníků v oblasti automatizace strojírenství je zárukou snadného získání pracovního místa s patřičným finančním ohodnocením. Škola v tomto oboru spolupracuje se silnými partnery v regionu, kde studenti mohou absolvovat povinné souvislé praxe již během studia.