Strojírenství – mechatronika

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Zaměření: Mechanotronika

 

Délka studia: 4 roky
Výstup: maturitní vysvědčení
Určeno pro: chlapce a dívky
Forma studia: denní studium
Podmínky přijetí: ukončení 9. ročníku ZŠ
   

Studium je bezplatné!

Charakteristika studijního oboru:

Studijní obor Strojírenství se zaměřením Mechanotronika připravuje specialisty pro nově vznikající multidisciplinární oblast strojírenství 4.0 propojující mechanické, elektronické a softwarové složky průmyslových systémů. Získané odborné vzdělání je doplněno jazykovou vybaveností a dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Absolventi ovládají v praxi aplikační programy určené pro oblast strojírenství a robotiky (CAD/CAM).

CAD (Computer Aided Desing – Počítačová podpora konstruování)

CAM (Computer Aided Manufacturing – Počítačová podpora výroby)

 

Obor umožňuje zvládnutí i dalších nezbytných poznatků ve strojírenství a v navazujících odvětvích (elektrotechnika, kybernetika, robotika, ekonomika atd.).

 

Profilující předměty: technické kreslení
  mechanika
  stavba a provoz strojů
  ekonomika
  informační technologie

automatizace

  CAD/CAM
   
2 cizí jazyky dle výběru: angličtina, němčina, ruština

 

Uplatnění absolventa:

Absolventi studijního oboru jsou připraveni vykonávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, dobře se uplatní v podnikání nebo v náročných vysoce kvalifikovaných dělnických profesí. Prosadí se též  v oblasti servisních technických služeb, což jim umožňují praktické znalosti a dovednosti získané ve školních dílnách.

Řada absolventů tohoto oboru odchází po škole do praxe, ale také úspěšně studuje na vysokých školách technického směru, zejména strojních fakultách, nebo na vyšších odborných školách. Olomoucký kraj s dlouholetými strojařskými tradicemi nabízí řadu pracovních příležitostí. Dlouhodobý nedostatek odborníků v oblasti automatizace strojírenství je zárukou snadného získání pracovního místa s patřičným finančním ohodnocením. Škola v tomto oboru spolupracuje se silnými partnery v regionu, kde studenti mohou absolvovat povinné souvislé praxe již během studia.

Stránky aktualizovány 21.2.2019 @ 9:26