Strojírenství – počítačová podpora konstruování

23-41-M/01 – Strojírenství

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní všeobecné strojírenské vzdělání.

Strojírenství – počítačová podpora konstruování

Studijní plán počítačového zaměření klade vyšší nároky na odborné strojírenské předměty jako jsou mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie a práci v CAD/CAM (konstruování na počítači, technologické postupy, příprava a plánování výroby).

Profil absolventa

Absolvent oboru Strojírenství se může uplatnit v různých strojírenských firmách i firmách jiných odvětví v konstrukcích a technologiích, v provozně technických útvarech, technické kontrole, zásobování a technických službách, po získání praxe i v oblastech nižšího a středního managementu. Absolventi se také dobře uplatňují na vysokých školách technického a přírodovědného typu.