Přijímací řízení

Denní studium
Zkrácené pomaturitní studium

Dny otevřených dveří

středa, čtvrtek 22. a 23. 11. 2023 od 9 do 16 hod.
sobota 2. 12. 2023 od 9 do 12 hod.
sobota 13. 1. 2024 od 9 do 12 hod.
výukový den pro žáky ZŠ 9. 2. 2024 a 16. 2. 2024 od 8 do 11:30 hod.