Místní centrum uznávání a celoživotního učení

 

Katalog nabízených vzdělávacích programů

Adresa centra: Rooseveltova 79, 779 00  Olomouc,
Kontaktní  osoba: PhDr. Jiří Polášek
Telefon: 602 756 746
E-mail: cuok@seznam.cz
Webové stránky: www.cuok.cz
1.      působí v celém Olomouckém kraji a informuje občany o možnosti celoživotního vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů2.      poskytuje nabídku dalšího vzdělávání, které je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

3.      organizuje další vzdělávání veřejnosti a to:

    – poskytováním ucelené části studia prostřednictvím kurzů nebo jednotlivých modulů, jejich absolventům vydávat osvědčení Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje o absolvování kurzu nebo modulu,

  – uznáváním kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů

4.      úzce spolupracuje s „Místními centry uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje“ v oblasti celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů, koordinuje jejich činnost a pomáhá jim v jejich rozvoji

5.      vytváří projekty zaměřené na podporu celoživotního učení a rozvoj lidských zdrojů, participuje na projektech spolupracujících organizací,  koordinuje práci na projektech

6.      propaguje a implementuje programy Evropské unie i Vlády ČR v oblasti podpory celoživotního učení a rozvoji lidských zdrojů

 

Místní centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého krajepři Střední průmyslové škole strojnické Olomouc, 17. listopadu 665/49
Adresa místního centra: 17. listopadu 49, 779 00 Olomouc
Kontaktní  osoba: Mgr. Karel Neumann
Telefon: 581 293 113
E-mail: neumann.karel@spssol.cz