Místní centrum uznávání a celoživotního učení

Katalog nabízených vzdělávacích programů – červenec 2009
 
Adresa centra: Rooseveltova 79, 779 00  Olomouc,
Kontaktní  osoba: PhDr. Jiří Polášek
Telefon: 602 756 746
E-mail: cucuok@seznam.cz
Webové stránky: www.cuok.cz
Úřední hodiny: Pondělí:  
Úterý: 8:00 – 15:00
Středa: 8:00 – 15:00
Čtvrtek: 8:00 – 14:00
Pátek:  
1.      působí v celém Olomouckém kraji a informuje občany o možnosti celoživotního vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

2.      poskytuje nabídku dalšího vzdělávání, které je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

3.      organizuje další vzdělávání veřejnosti a to:

    – poskytováním ucelené části studia prostřednictvím kurzů nebo jednotlivých modulů, jejich absolventům vydávat osvědčení Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje o absolvování kurzu nebo modulu,

  – uznáváním kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů

4.      úzce spolupracuje s „Místními centry uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje“ v oblasti celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů, koordinuje jejich činnost a pomáhá jim v jejich rozvoji

5.      vytváří projekty zaměřené na podporu celoživotního učení a rozvoj lidských zdrojů, participuje na projektech spolupracujících organizací,  koordinuje práci na projektech

6.      propaguje a implementuje programy Evropské unie i Vlády ČR v oblasti podpory celoživotního učení a rozvoji lidských zdrojů

 

Místní centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje

při Střední průmyslové škole strojnické Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Adresa místního centra: tř. 17. listopadu 49, 772 11 Olomouc
Kontaktní  osoba: Ing. Petra Najdekrová
Telefon: 585 549 121, 604 363 577
E-mail: spundova.petra@spssol.cz
Úřední hodiny: Pondělí: 8 – 14
Úterý: 8 – 14
Středa: 8 – 14
Čtvrtek: 8 – 14
Pátek: 8 – 14

 

Název nabízených vzdělávacích programů:

Rozsah a cena všech kurzů je orientační, závisí na požadavcích zájemců a počtu přihlášených.

1. Vlastnosti hutních materiálů

Absolvent má znalosti technického pracovníka posuzujícího daný materiál pro určité použití

Absolvování programu trvá 8 týdnů (200 hodin).
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 7 500,- Kč.
2. Technické kreslení a přesnost ve výrobě

 

Absolvent má znalosti technického pracovníka v konstrukci.
Absolvování programu trvá 40 týdnů (120 hodin).
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 4 500,- Kč.
3. Úprava písemností podle Normy ČSN 01 6910

Absolvent má znalosti týkající se normalizované úpravy obchodních, úředních, personálních a dalších písemností.

Absolvování programu trvá 16 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 200.- Kč.
4. AutoCAD Inventor 2010 – základní kurz

Absolvent má znalosti z oblasti 3D parametrického modelování.

Absolvování programu trvá 16 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 300,- Kč.
5. AutoCAD 2010 – základní kurz

Absolvent má znalosti u oblasti CAD technologie.

Absolvování programu trvá 16 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 200,- Kč.
6. Čtení technické dokumentace

Absolvent má znalosti technického pracovníka posuzujícího informace z technické dokumentace.

Absolvování programu trvá 2 měsíce.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 2 800,- Kč.
7. Metrologie – základní kurz

 

Absolvent má základní znalosti o metrologii, předpisech a péči o měřidla.
Absolvování programu trvá 30 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600,- Kč.
8. Surfcam Velocity- základní kurz

Absolvent má znalosti v oblasti CAM technologií.

Absolvování programu trvá 16 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 300.- Kč.
9. Slévárenský dělník – kurz

Absolvent má znalosti z oblasti slévárenství a tepelného zpracování kovů.

Absolvování programu trvá 80 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 8 600,- Kč.
10. Marketing a management – základní kurz

Absolvent má znalosti v oblasti marketingu a řízení společnosti.

Absolvování programu trvá 60 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 6 500,- Kč.
11. Základy výpočetní techniky – základní kurz

Absolvent má znalosti v oblasti výpočetní techniky, používání PC.

Absolvování programu trvá 16 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 200,- Kč.
12. Výpočetní technika pro pokročilé

Absolvent má rozšířené znalosti v oblasti výpočetní techniky a používání PC.

Absolvování programu trvá 16 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 200,- Kč.
13. Německý jazyk – kurz pro začátečníky

Absolvent má základní slovní zásobu a základní znalosti v komunikaci.

Absolvování programu trvá 3 měsíce (60 hodin).
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600.- Kč při 12 účastnících, 6 000,- Kč při 6 účastnících.
14. Německý jazyk – kurz pro pokročilé

Absolvent má rozšířenou slovní zásobu a všeobecné znalosti v komunikaci.

Absolvování programu trvá 3 měsíce (60 hodin).
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600.- Kč při 12 účastnících, 6 000,- Kč při 6 účastnících.
15. Německý jazyk – kurz odborné konverzace

Absolvent má rozšířenou slovní zásobu o odborné termíny a znalosti v odborné komunikaci.

Absolvování programu trvá 16 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600.- Kč při 12 účastnících, 6 000,- Kč při 6 účastnících.
16. Anglický jazyk – kurz pro začátečníky

Absolvent má základní slovní zásobu a základní znalosti v komunikaci.

Absolvování programu trvá 3 měsíce (60 hodin).
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600.- Kč při 12 účastnících, 6 000,- Kč při 6 účastnících.
17. Anglický jazyk – kurz pro pokročilé

Absolvent má rozšířenou slovní zásobu a všeobecné znalosti v komunikaci.

Absolvování programu trvá 3 měsíce (60 hodin).
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600.- Kč při 12 účastnících, 6 000,- Kč při 6 účastnících.
18. Anglický jazyk – kurz odborné konverzace

Absolvent má rozšířenou slovní zásobu o odborné termíny a znalosti v odborné komunikaci.

Absolvování programu trvá 16 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600.- Kč při 12 účastnících, 6 000,- Kč při 6 účastnících.
19. Ruský jazyk – kurz pro začátečníky

Absolvent má základní slovní zásobu a základní znalosti v komunikaci.

Absolvování programu trvá 3 měsíce (60 hodin).
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600.- Kč při 12 účastnících, 6 000,- Kč při 6 účastnících.
20. Ruský jazyk – kurz pro pokročilé

Absolvent má rozšířenou slovní zásobu a všeobecné znalosti v komunikaci.

Absolvování programu trvá 3 měsíce (60 hodin).
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600.- Kč při 12 účastnících, 6 000,- Kč při 6 účastnících.
21. Ruský jazyk – kurz odborné konverzace

Absolvent má rozšířenou slovní zásobu o odborné termíny a znalosti v odborné komunikaci.

Absolvování programu trvá 16 hodin.
Cena pro jednoho účastníka vzdělávání 3 600.- Kč při 12 účastnících, 6 000,- Kč při 6 účastnících.

Stránky aktualizovány 25.1.2021 @ 15:35