Europass

Europass – dodatek k maturitnímu vysvědčení

Národní centrum Europass ČR spravuje databázi dodatků https://edo.europass.cz, která umožňuje individuálním žadatelům vyplnit online žádost o vydání dodatku (individuální žadatelem je ten, kdo dodatek nezískal ve škole či má zájem o jinou jazykovou verzi).

Dodatek k osvědčení

  • dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce)
  • vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
  • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • je vydáván bezplatně, v českém a cizím jazyce podle vlastního výběru (v angličtině, němčině, francouzštině)
  • lze přiložit k životopisu

Výhody dodatku k osvědčení

  • dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání.
  • dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahraničí.
  • zaměstnavatelé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia.

Europass – dodatek k osvědčení, vydávaný Střední průmyslovou školou strojnickou v Olomouci, ke stažení a vytištění zde:

  EDO-23-41-M_01 Strojírenství (denní studium)-Angličtina (82,4 KiB, 24 hits)

  EDO-23-41-M_01 Strojírenství (denní studium)-Čeština (82,8 KiB, 45 hits)

  EDO-23-41-M_01 Strojírenství (denní studium)-Němčina (84,3 KiB, 25 hits)

  EDO-32-41-M_01 Zpracování usní, plastů a pryže (denní studium)-Angličtina (82,0 KiB, 28 hits)

  EDO-32-41-M_01 Zpracování usní, plastů a pryže (denní studium)-Čeština (82,5 KiB, 30 hits)

  EDO-32-41-M_01 Zpracování usní, plastů a pryže (denní studium)-Němčina (83,8 KiB, 25 hits)