Informační technologie

Digitální Učební Materiály
vytvořené v rámci projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0205 „Výuka moderně”
Předmět: Informační technologie

SADA 1

 DUM 1 – Zásady chování při práci na počítači – prezentace

 DUM 2 – Úvod do problematiky autorského práva v hodinách práce s počítačem – prezentace

 DUM 3 – Využívání legálních zdrojů – prezentace

 DUM 4 – Základy hardware – prezentace

 DUM 5 – Externí zařízení počítače – prezentace

 DUM 6 – Počítačové tiskárny – prezentace

 DUM 7 – Číselné soustavy – prezentace

 DUM 8 – Číselné soustavy 2 – prezentace

 DUM 9 – Úvod do práce s textovým procesorem MS Word a základní formátování textu – prezentace

 DUM 10 – Opravy textu – prezentace

 DUM 11 – Odrážky a číslování – prezentace

 DUM 12 – Úvod do typografie – prezentace

 DUM 13 – Styly v MS Word – prezentace

 DUM 14 – Tabulátory v MS Word – prezentace

 DUM 15 – Odsazení textu a zarážky tabulátoru v MS Word – prezentace

 DUM 16 – Záhlaví a zápatí v MS Word – prezentace

 DUM 17 – Kreslení v MS Word – prezentace

 DUM 18 – Nástroje kreslení v MS Word – prezentace

 DUM 19 – Šablony v MS Word – prezentace

 DUM 20 – Editace rovnic v MS Word – prezentace

SADA 2

 DUM 1
 DUM 2
 DUM 3
 DUM 4
 DUM 5
 DUM 6
 DUM 7
 DUM 8
 DUM 9
 DUM 10
 DUM 11
 DUM 12
 DUM 13
 DUM 14
 DUM 15
 DUM 16
 DUM 17
 DUM 18
 DUM 19
 DUM 20

SADA 3

 DUM 1 - Práce s listy v MS Excel - prezentace
 DUM 2 - MS Excel odkazy na jiné listy sešitu - prezentace
 DUM 3 - MS Excel externí odkazy - prezentace
 DUM 4 - MS Excel zaokrouhlování - prezentace
 DUM 5 - MS Excel zaokrouhlování nahoru a dolů - prezentace
 DUM 6 - MS Excel zaokrouhlování na násobek - prezentace
 DUM 7 - MS Excel Ludolfovo číslo - prezentace
 DUM 8 - Goniometrické funkce v MS Excel - prezentace
 DUM 9 - Inverzní goniometrické funkce v MS Excel - prezentace
 DUM 10 - Funkce Svyhledat v MS Excel - prezentace
 DUM 11 - Funkce Svyhledat v MS Excel 2 - prezentace
 DUM 12 - Funkce Vvyhledat v MS Excel - prezentace
 DUM 13 - Funkce Pozvyhledat a Index v MS Excel - prezentace
 DUM 14 - MS Excel řazení dat v tabulce - prezentace
 DUM 15 - MS Excel řazení dat v tabulce 2 - prezentace
 DUM 16 - MS Excel filtrování dat v tabulce - prezentace
 DUM 17 - MS PowerPoint úvod do tvorby prezentací - prezentace
 DUM 18 - MS PowerPoint vytvoření jednoduché animace - prezentace
 DUM 19 - MS PowerPoint časování - prezentace
 DUM 20 - MS PowerPoint hypertextové odkazy - prezentace