Školní metodik prevence

Mgr. Tomáš Pavlů

Hlavní činnosti školního metodika prevence:

  • poradenské služby v oblasti všech forem rizikového chování
  • prevence rizikového chování
  • intervence v případě výskytu rizikového chování
  • metodická podpora třídních učitelů

Preventivní program školy:

  PPŠ_SPŠS_OLOMOUC_2022-2023 (544,0 KiB, 30 hits)

  • Preventivní program školy má pomoci pedagogickým pracovníkům školy vytvořit vhodné prostředí pro výchovu studentů ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat snižovat výskyt rizikového chování jakými jsou fyzické i psychické závislosti, nezdravé mezilidské vztahy a další.
    Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností, samostatných prací a jejich prezentaci. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se sociálními partnery, školskou radou, rodiči.
  • Kontaktní a poradenská centra v Olomouci

 

Krizový plán školy:

  KP_SPS_OLOMOUC_2022-2023.pdf (466,6 KiB, 53 hits)

 

Konzultační hodiny

 

Internetové stránky:

www.kr-olomoucky.cz

www.drogy.net

www.odrogach.cz

www.volny.cz/metodik

www.drogy-info.cz

www.msmt.cz

www.sananim.cz

www.brana.cz/zdrskola

www.drogovaporadna.cz

www.linkabezpeci.cz

www.p-centrum.cz

www.e-bezpeci.cz

www.pomocnemapy.cz

www.ssp-ol.cz/zarizeni-pro-deti/rozcestnik