Školní metodik prevence

Školní metodik prevence
Mgr. Jana Masaryková
+420 585 549 124

Hlavní činnost

  • Zpracování Minimálního preventivního plánu (MPP)
    Minimální preventivní program má pomoci pedagogickým pracovníkům školy vytvořit vhodné prostředí pro výchovu studentů ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat snižovat výskyt rizikového chování jakými jsou fyzické i psychické závislosti, nezdravé mezilidské vztahy a další.
    Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností, samostatných prací a jejich prezentaci. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se sociálními partnery, školskou radou, rodiči.
  • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou Poradnou Olomouckého kraje, P-centrem a Policií ČR (Preventivní informační skupina) a dalšími organizacemi (Exit tour apod.)
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli

Kontaktní a poradenská centra v Olomouci

Sdružení Podané ruce

Terapeutické centrum Olomouc

Michalská 2
779 00 Olomouc
T: +420 773 996 916 , + 420 608 229 528
www.podaneruce.cz

Terénní programy pro děti a mládež
Vedoucí
Bc. Petra Pšenicová
Tel.: +420 777 916 286
psenicova@podaneruce.cz

P-centrum

Centrum primární prevence
Laffayetova 47/9, 772 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Markéta Rodryčová
marketa.rodrycova@p-centrum.cz
tel. +420 585 221 983
mobil: +420 733 362 942
e-mail: info@p-centrum.cz
www.p-centrum.cz

Ambulance AT při FN Olomouc
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Šmoldasová
tel. +420 585 854 618
e-mail: smoldasj@fnol.cz
www.fnol.cz

Centrum krizové intervence
(psychiatrická a psychologická ambulance)
Dolní náměstí 33, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: MUDr. Libor Gronský
tel. 585  223 737

Pedagogicko-psychologická poradna
U sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
tel. +420 585 221 045 , 585 224 573

detašovaná pracoviště:
Olomouc – Gorazdovo náměstí 2, tel.: 778 751 608
Šternberk – Dům dětí a mládeže p.o., Opavská 14
Uničov – ZŠ Uničov, Haškova 211
Litovel – Městský klub Litovel, Nám. Př. Otakara 753/11

email: ppp@ppp-olomouc.cz
www.ppp-olomouc.cz

Středisko sociální prevence
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Na Vozovce 26
779 00 Olomouc
Telefon: 1420 585 754 736, +420 774 406 453
E-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz
www.ssp-ol.cz
Poradna pro rodinu Olomouc
Tel.: 585 413 540; mobil: 731 447 451
e-mail: ppr.olomouc@ssp-ol.cz
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

Krajský protidrogový koordinátor- KÚ Olomouc
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: PhDr.Ladislav Spurný
tel. +420  585 508 545
e-mail: l.spurny@kr-olomoucky.cz
www.kr-okomoucky.cz

Internetové stránky:

www.kr-olomoucky.cz

www.drogy.net

www.odrogach.cz

www.volny.cz/metodik

www.drogy-info.cz

www.msmt.cz

www.sananim.cz

www.brana.cz/zdrskola

www.drogovaporadna.cz

www.linkabezpeci.cz

www.p-centrum.cz

www.e-bezpeci.cz

Stránky aktualizovány 19.1.2018 @ 12:55