Základy ekologie

Digitální Učební Materiály
vytvořené v rámci projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0205 „Výuka moderně”
Předmět: 
Základy ekologie

SADA 1

 DUM 01 – Ekologie jako věda – Pracovní list
 DUM 01 – Ekologie jako věda – Prezentace

 DUM 02 – Názory na vznik a vývoj života na Zemi – Pracovní list
 DUM 02 – Názory na vznik a vývoj života na Zemi – Prezentace

 DUM 03 – Vlastnosti živých soustav – Pracovní list
 DUM 03 – Vlastnosti živých soustav – Prezentace

 DUM 04 – Buňka – Pracovní list
 DUM 04 – Buňka – Prezentace

 DUM 05 – Dělení organismů – Pracovní list
 DUM 05 – Dělení organismů – Prezentace

 DUM 06 – Přenos genetické informace – Pracovní list

 DUM 07 – Stavba lidského těla – Prezentace
 DUM 07 – Stavba lidského těla – Test

 DUM 08 – Nemoci a jejich prevence – Pracovní list
 DUM 08 – Nemoci a jejich prevence – Prezentace

 DUM 09 – Zdravý životní styl – Pracovní list
 DUM 09 – Zdravý životní styl – Prezentace

 DUM 10 – Abiotické faktory ŽP – Pracovní list
 DUM 10 – Abiotické faktory ŽP – Prezentace

 DUM 11 – Biotické faktory ŽP – Pracovní list
 DUM 11 – Biotické faktory ŽP – Prezentace

 DUM 12 – Ekosystém, potravní vztahy mezi organismy – Pracovní list
 DUM 12 – Ekosystém, potravní vztahy mezi organismy – Prezentace

 DUM 13 – Koloběh látek v přírodě – Prezentace

 DUM 14 – Vztah člověka a přírody – Pracovní list
 DUM 14 – Vztah člověka a přírody – Prezentace

 DUM 15 – Zdroje energie a surovin – Pracovní list
 DUM 15 – Zdroje energie a surovin – Prezentace

 DUM 16 – Znečištění ovzduší, vody a půdy – Pracovní list
 DUM 16 – Znečištění ovzduší, vody a půdy – Prezentace

 DUM 17 – Odpady – Prezentace
 DUM 17 – Odpady – Test

 DUM 18 – Chráněná území ČR – Pracovní list

 DUM 19 – Globální problémy na Zemi – Pracovní list
 DUM 19 – Globální problémy na Zemi – Prezentace

 DUM 20 – Legislativa ŽP – Pracovní list