O škole

Vážení rodiče, žáci 9. tříd základních škol, uchazeči o studium na Střední průmyslové škole strojnické Olomouc.

Chcete zajistit kvalitní technické a všeobecné vzdělání svých dětí?

Chcete vzdělání v moderní a bezbariérové škole v Olomouci?

Chcete si své odborné znalosti rozšířit o technické vzdělání v dálkovém studiu?

 

Co nabízíme:

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc je bezplatná státní škola, která vychovává jedince do praxe a na vysoké školy, nikoliv pro úřady práce.

Ke studiu přijímáme bez rozdílu chlapce i dívky a také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Po našich absolventech je velká poptávka mezi regionálními i mimoregionálními zaměstnavateli.

Z celkového počtu absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách 70 %. Úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ je 100 %.

68 žáků získalo v prvním pololetí letošního školního roku v rámci stipendijního programu Olomouckého kraje “Podpora technických oborů vzdělání” prospěchové stipendium.

Vzdělávání Vašich dětí zajišťuje tým zkušených a vstřícných pedagogů.

Přijďte se osobně, telefonicky či e-mailem poradit. Jsme tu pro Vás a Vaše děti každý den.

Těšíme se na Vás!

 

Představení oboru Plasty

Představení oboru Strojírenství


 
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.