Exkurze Dolní Vítkovice – Důl Hlubina

Zájemci z řad našich studentů se mohli zúčastnit 12. června 2013 exkurze do Ostravy – Dolních Vítkovic. Na programu byla prohlídka národní kulturní památky „Důl Hlubina“, vysoké pece a koksovny Vítkovických železáren, kde se nepřetržitě vyrábělo železo od dvacátých let 19. století téměř až do konce 20. století.

V recepci jsme si zapůjčili ochranné helmy a vyslechli historii dolu a koksové pece. Pak už nás průvodce a tři zaměstnanci vedli trasou, na které nám ukazovali krok po kroku proces výroby surového železa. Při prohlídce jsme se dostali do míst,kde byl vháněn výfučnami do vysoké pece horký vzduch a teplota přesahovala patnáct set stupňů Celsia. V řídícím centru nám průvodce ukázal počítačovou animaci řízení celého procesu tavby železa v minulosti.

Téměř tříhodinová prohlídka areálu zahrnovala také výjezd na Vysokou pec č. 1. Z vrcholu věže, kam nás vyvezl výtah, se nám naskytl krásný pohled na panorama Ostravy a Beskyd.

Po prohlídce jsme se vrátili do centra Ostravy.

Těžba uhlí byla v Dolních Vítkovicích ukončena roku 1991, v roce 1998 se zastavil provoz pecí a z areálu se stala technická památka. Dnes se zde konajíkoncerty a výstavy. Důl Hlubinu ale čeká ještě rozsáhlá rekonstrukce, která bude dokončena začátkem roku 2015, a promění historické budovy dolu ve vzdělávací a kulturní centrum s klubovnami, místnostmi pro výuku, malířskými ateliéry, sály. Takto bude areál sloužit k výuce nejen technických, ale i humanitních oborů.

Tato exkurze posloužila k  propojení odbornosti s jazykovou výukou, kdy žáci přeložili odborné výrazy, s kterými se seznámili v provozu, do německého jazyka.

                                                                                                                      Renata Provázková

 

Fachdeutsch

Ostrau, den 12.Juni 2013

výroba železa – die Eisenproduktion, -en

uhlí – die Kohle

těžba uhlí – die Kohleförderung, -en

vysoká pec – der Hochofen,  e Hochöfen

tavicí pec – der Schmelzofen, – ö-en

výfučna – der Blasenraum,  – ä-e

Důl Hlubina – die Grube Hlubina

horník – der Bergmann, -ä-er

koksovna – dieKokerei, -n

pásový dopravník – die Raupenforderanlage, -n

těžní věž – der Förderturm, -ü-e

huť – die Hütte, -n

slévárna – die Giesserei, -en

válcovna – das Walzwerk, -e

struska – die Schlacke, -n

těžní stroj – die Fördermaschine, -n

plynojem – der Gasbehalter, -ä-er

trubka – dieRöhre, -n

důlní vozík – der Hunt, -e