Literárně historická exkurze Přerov

Literárně historická exkurze Přerov

Dne 17. 4. 2013 se na naší škole konaly praktické maturitní zkoušky. Spolu s kolegyněmi jsme se rozhodly, že uspořádáme exkurzi do Muzea Komenského v Přerově pro 1. B a 1. C třídu, a využijeme tak možnosti ke zpestření výuky, kterou nám nabízejí velmi zajímavé a poučné expozice zdejšího muzea.

Prohlídka muzea i krátká procházka historickým centrem se u žáků setkala s kladným ohlasem a u mnohých dokonce předčila jejich očekávání. Namísto očekávané nudy žáci se zájmem poslouchali zajímavý výklad průvodců věnovaný archeologickým nálezům Přerovska z doby tzv. lovců mamutů až po středověký Přerov. Upevnili si své znalosti o Janu Amosu Komenském, Janu Blahoslavovi, Jednotě bratrské a šíření myšlenek humanismu v Přerově a okolí.

Nejatraktivnější část je čekala v historických učebnách z dob Komenského, 1. republiky a v učebně z 50. let. Protože byli naši žáci velmi ukáznění, dovolili jim průvodci zasednout do starobylých lavic a okusit tehdejší způsoby vyučování včetně mírných tělesných trestů. Poté následovala prohlídka dobového kabinetu, kde mnozí žáci užasli nad množstvím technických a přírodovědných pomůcek, jejichž názornosti mohou současné moderní technologie stěží konkurovat. Ostatní sbírky – minerály, brouci, motýli, národopisné kroje a zvyky – zaujaly žáky různě a také podle přicházející únavy.

Prohlídku muzea jsme zakončili výstupem na věž muzea, odměnou a jakousi vzdělávací tečkou byl nádherný výhled na historickou část města a řeku Bečvu, která se z ptačí perspektivy klikatila jako had mezi stromy. Pak už jen rozchod, občerstvení a cesta domů. Exkurze se vydařila!

pracovala: Mgr. Marta Skopalíková