Studentské prezidentské volby 2012

Výsledky studentských prezidentských voleb na naší škole

 

Dobrý den vážení studenti voliči,

jménem volební komise si dovoluji oznámit výsledky studentských prezidentských voleb. Jediné, co mohu zmínit za volební komisi je, že průběh voleb byl naprosto transparentní, ba dokonce mohu říci, že se zdařil. Celková volební účast na naší škole byla 81,6 % z celkového počtu žáků naší školy.

Jméno kandidáta Výsledek v %

Fischerová Táňa

1,4

Roithová Zuzana

1,9

Sobotka Přemysl

1,9

Dienstbier Jiří

2,4

Schwarzenberg Karel

10

Zeman Miloš

10,5

Fischer Jan

16,7

Franz Vladimír

51,2

Neplatné hlasy

3,8

 

Za volební komisi bych chtěl poděkovat všem voličům. A také všem pedagogům, kteří obětovali sice krátký, ale cenný čas z výuky. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat Mgr. Skopalíkové, která byla garantem tohoto projektu.

Děkuji za pozornost.

Ladislav Zdařil, 4.A
předseda volební komise