Výstava „Doba měst a hradů”

Brnění, zbraně, ale i móda – to vše ve Vlastivědném muzeu

 

Výstava, kterou Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Polička, zavedla návštěvníky do 15. století, jehož snad nejznámější kapitolou byly husitské války, které velmi výrazně ovlivnily vývoj českého státu. Výstavu si přišli prohlédnout i žáci SPŠS, kteří si tak doplnili své znalosti z dějepisu jinou formou, mohli si osahat a vyzkoušet na vlastní kůži těžký život středověkého válečníka – obléknout si kroužkové brnění, košili a kapuci o váze téměř 20 kilogramů, plátové chlapecké brnění, jakož i nasadit si různé typy přileb pěchotních a jízdních. V rukou mohli potěžkat zbraně chladné i palné. Ale na své si přišly i dívky, na výstavě byly připraveny k vyzkoušení kostýmy dle poslední středověké módy, a to včetně klobouků. Pro hazarduchtivé byla k dispozici partie vrhcábů či mlýna. Výstava prezentovala i jednotlivé druhy řemesel, která člověk ve středověku ke svému životu potřeboval, vyzkoušet si mohli studenti i psaní brkem.

 

Výstavní projekt Doba měst a hradů podpořila Nadace Open Society Fund Praha, program Brána muzea otevřená a Ministerstvo kultury ČR.

 

Zapsala: R. Havelková