Organizace školního roku

Organizace školního roku


Komisionální zkoušky 26., 27. a 30. 8. 2021
Začátek školního roku denní studium 1. září 2021
Začátek školního roku dálkové a zkrácené studium 7. září 2021
Konec I. pololetí 31. ledna 2022
Začátek II. pololetí 1. února 2022
Konec II. pololetí 30. června 2022
Termín pro přijímání přihlášek do denní formy vzdělávání 1. března 2022
Termín pro přijímání přihlášek do dálkové formy vzdělávání 1. března 2022
Přijímací řízení do 1. ročníků- denní forma 12. 4. – 13. 4. 2022
Přijímací řízení do 1. ročníku- dálková forma 12. 4. 2022

Prázdniny

Podzimní 27. 10. – 29. 10. 2021
Vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Pololetní 4. 2. 2022
Jarní 21 2. – 27. 2. 2022
Velikonoční 14. 4. 2022
Hlavní letní 1. 7. – 31. 8. 2022

Třídní schůzky

středa 10. 11. 2021
středa 6. 4. 2022

Klasifikační porady

středa 10. 11. 2021
středa 26. 1. 2022
středa 6. 4. 2022
středa 27. 4. 2022 (klasifikační porada 4. A, 4. B, 4. C, 4. D)
středa 27. 4. 2022 (klasifikační porada 2. E)
pondělí 27. 6. 2022

Maturitní zkoušky

opravné maturitní zkoušky – podzimní termín 8. 9. – 10. 9. 2021
písemná zkouška profilové části z českého jazyka 4. 4. 2022
písemná zkouška profilové části z anglického jazyka 7. 4. 2022
praktické zkoušky pro denní studium 19. 4. – 22. 4. 2022
praktické zkoušky pro dálkové studium 19. 4. – 22. 4. 2022
ústní a profilové zkoušky před zkušební maturitní komisí 23. 5. – 10. 6. 2022
odevzdání závěrečné maturitní práce 29. 4. 2022

Vydání vysvědčení

za 1. pololetí 31. 1. 2022
za 2. pololetí 30. 6. 2022

Dny otevřených dveří

středa 24. 11. 2021 od 9 do 17 hod.
sobota 4. 12. 2021 od 9 do 12 hod.
středa 19. 1. 2022 od 9 do 16 hod.
výukový den pro žáky ZŠ 3. 2. 2022 od 8 do 11:30 hod.

Scholaris

Scholaris Šumperk 9. 11. 2021
Scholaris Prostějov 11. 11. 2021
Scholaris Olomouc 24. 11. – 25. 11. 2021
 

Plesy, kurzy, zájezdy, mimoškolní aktivity

literárně-poznávací Praha bude doplněno
strojírenský veletrh – Brno 8. – 12. 11. 2021
prodej vánočních punčů pro ranou péči bude doplněno
LVVZ Barborka – třídy 2.A, 2.B, 2.E 14. 2. – 18. 2. 2022
LVVZ Barborka – třídy 1.C, 1.D, 1.E 23. 1. – 28. 1. 2022
LVVZ Barborka – třídy 1.A, 1.B 6. 3. – 11. 3. 2022
provozní praxe 2. ročníků 22. 11. – 3. 12. 2021
provozní praxe 3. ročníků 23. 5. – 3. 6. 2022
slavnostní předávání mat. vysvědčení 23. 6. – 24. 6. 2022
výlety 23. 6. – 24. 6. 2022

Státní svátky České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Velký pátek 15. duben
Velikonoční pondělí 18. duben
Svátek práce 1. květen
8. květen – Den vítězství 8. květen
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa 6. červenec
Den české státnosti 28. září
Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad
Štědrý den 24. prosinec
1. Svátek vánoční 25. prosinec
2. Svátek vánoční 26. prosinec

Významné dny České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Den památky obětem holokaustu 27. leden
Mezinárodní den žen 8. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 12. březen
Ukliďme svět 18. březen
Světový den štěstí 20. březen
Světový den vody 22. březen
Den učitelů 28. březen
Světový den zdraví 7. duben
Den Země 22. duben
Světový den svobody tisku 3. květen
Květnové povstání českého lidu 5. květen
Mezinárodní den rodiny 15. květen
Mezinárodní den dětí 1. červen
Mezinárodní den poškozených očkováním 3. červen
Světový den životního prostředí 5. červen
Světový den dárců krve 14. červen
Den politických vězňů 27. červen
Světový den správců počítačových sítí 10. červenec
Světový den boje za zákaz jaderných zbraní 6. srpen
Světový den míru 1. září
Evropský den bez aut 22. září
Světový den vegetariánství 1. říjen
Světový den výživy 16. říjen
Den OSN 24. říjen
Den UNICEF 31. říjen
Den válečných veteránů 11. listopad
Světový den diabetu 14. listopad
Mezinárodní den tolerance 16. listopad
Světový den dětí 20. listopad
Světový den boje proti AIDS 1. prosinec
Den lidských práv 10. prosinec
Světový den dětství 11. prosinec

 

Stránky aktualizovány 24.6.2022 @ 11:52