Aktuality

Organizace školního roku 2017/2018


Komisionální zkoušky 30. 8. – 31. 8. 2017
Začátek školního roku denní studium 4. září 2017
Začátek školního roku dálkové a zkrácené studium 11. září 2017
Konec I. pololetí 31. ledna 2018
Začátek II. pololetí 1. února 2017
Konec II. pololetí 29. června 2018
Termín pro přijímání přihlášek do denní formy vzdělávání 1. 3. 2018
Termín pro přijímání přihlášek do dálkové formy vzdělávání 1. 3. 2018
Přijímací řízení do 1. ročníků- denní forma Duben 2018
Přijímací řízení do 1. ročníku- dálková forma 23. 4. 2017

Prázdniny pro školní rok 2017/2018

Podzimní 26. 10. – 27. 10. 2017
Vánoční 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní 2. 2. 2018
Jarní 5. 3. – 11. 3. 2018
Velikonoční 29. – 30. 3. 2018
Hlavní letní 2. 7. – 31. 8. 2018

Třídní schůzky

středa 8. 11. 2017
středa 4. 4. 2018

Klasifikační porady

středa 8. 11. 2017
pondělí 29. 1. 2018
středa 4. 4. 2018
pondělí 30. 4. 2018 (klasifikační porada 4. A, 4. B, 4. C)
pondělí 30. 4. 2018 (klasifikační porada 3. D, 2. E)
pondělí 25. 6. 2018

Maturitní zkoušky

opravné maturitní zkoušky – podzimní termín 1. 9. – 15. 9. 2017
praktické zkoušky pro denní studium 18. 4. – 19. 4. 2018
praktické zkoušky pro dálkové studium 20. 4. 2018
ústní a profilové zkoušky před zkušební maturitní komisí 21. 5. – 8. 6. 2018
odevzdání závěrečné maturitní práce 27. 4. 2018

Vysvědčení pro školní rok 2017/2018

za 1. pololetí 31. 1. 2018
za 2. pololetí 29. 6. 2018

Dny otevřených dveří

Pro ZŠ 8-15 hod středa, čtvrtek 22. a 23. 11. 2017
sobota 9. 12. 2017
středa 24. 1. 2018
výukový den pro žáky ZŠ 1. 2. 2017

Scholaris

Scholaris Šumperk 7. 11. 2017
Scholaris Prostějov 9 .11. 2017
Scholaris Olomouc 22.-23. 11. 2017

 Burzy práce a vzdělávání

Burza práce a vzdělávání Prostějov 20 .9. 2017
Burza práce a vzdělávání Šumperk 5. 10. 2017
Burza práce a vzdělávání Olomouc 17. 10. 2017

Plesy, kurzy, zájezdy, mimoškolní aktivity

Pasování do řad strojařů 1. ročník 27. 9. 2017
Literárně-poznávací Praha září, říjen, listopad
strojírenský veletrh – Brno 9. 10. – 13. 10. 2017
Prodej vánočních punčů pro ranou péči 8.12.2017
maturitní ples, Výstaviště Flora 26. 1. 2018
LVVZ Barborka 22 – 26. 1. 2018
LVVZ Barborka 12.- 16. 1. 2018
provozní praxe 2. ročníků 30. 10. – 10. 11. 2017
provozní praxe 3. ročníků 21. 5. – 1. 6. 2018
slavnostní předávání mat. vysvědčení 13. 6. 2018
výlety 20. 6 – 21. 6. 2018

Státní svátky České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Velký pátek 14. duben
Velikonoční pondělí 17. duben
Svátek práce 1. květen
8. květen – Den vítězství 8. květen
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa 6. červenec
Den české státnosti 28. září
Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad
Štědrý den 24. prosinec
1. Svátek vánoční 25. prosinec
2. Svátek vánoční 26. prosinec

Významné dny České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Den památky obětem holokaustu 27. leden
Mezinárodní den žen 8. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 12. březen
Ukliďme svět 18. březen
Světový den štěstí 20. březen
Světový den vody 22. březen
Den učitelů 28. březen
Světový den zdraví 7. duben
Den Země 22. duben
Světový den svobody tisku 3. květen
Květnové povstání českého lidu 5. květen
Mezinárodní den rodiny 15. květen
Mezinárodní den dětí 1. červen
Mezinárodní den poškozených očkováním 3. červen
Světový den životního prostředí 5. červen
Světový den dárců krve 14. červen
Den politických vězňů 27. červen
Světový den správců počítačových sítí 10. červenec
Světový den boje za zákaz jaderných zbraní 6. srpen
Světový den míru 1. září
Evropský den bez aut 22. září
Světový den vegetariánství 1. říjen
Světový den výživy 16. říjen
Den OSN 24. říjen
Den UNICEF 31. říjen
Den válečných veteránů 11. listopad
Světový den diabetu 14. listopad
Mezinárodní den tolerance 16. listopad
Světový den dětí 20. listopad
Světový den boje proti AIDS 1. prosinec
Den lidských práv 10. prosinec
Světový den dětství 11. prosinec

 

Stránky aktualizovány 15.6.2018 @ 15:04