Aktuality

Organizace školního roku 2019/2020


Komisionální zkoušky 29. 8. – 30. 8. 2019
Začátek školního roku denní studium 2. září 2019
Začátek školního roku dálkové a zkrácené studium 9. září 2019
Konec I. pololetí 30. ledna 2020
Začátek II. pololetí 4. února 2020
Konec II. pololetí 30. června 2020
Termín pro přijímání přihlášek do denní formy vzdělávání 1. 3. 2020
Termín pro přijímání přihlášek do dálkové formy vzdělávání 1. 3. 2020
Přijímací řízení do 1. ročníků- denní forma duben 2020
Přijímací řízení do 1. ročníku- dálková forma 22. 4. 2020

Prázdniny

Podzimní 29. 10. – 30. 10. 2019
Vánoční 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní 31. 1. 2020
Jarní 3. 2. – 9. 2. 2020
Velikonoční 9. 4. 2020
Hlavní letní 1. 7. – 31. 8. 2020

Třídní schůzky

středa 20. 11. 2019
úterý 7. 4. 2020

Klasifikační porady

středa 20. 11. 2019
středa 29. 1. 2020
úterý 7. 4. 2020
úterý 30. 4. 2020 (klasifikační porada 4. A, 4. B, 4. C, 4. D)
úterý 30. 4. 2020 (klasifikační porada 2. E)
pondělí 22. 6. 2018

Maturitní zkoušky

opravné maturitní zkoušky – podzimní termín 16. 9. – 17. 9. 2019
praktické zkoušky pro denní studium bude doplněno
praktické zkoušky pro dálkové studium bude doplněno
ústní a profilové zkoušky před zkušební maturitní komisí bude doplněno
odevzdání závěrečné maturitní práce 29. 5. 2020

Vysvědčení pro školní rok 2018/2019

za 1. pololetí 30. 1. 2020
za 2. pololetí 30. 6. 2020

Dny otevřených dveří

středa, čtvrtek 27. a 28. 11. 2019 od 9 do 16 hod.
sobota 14. 12. 2019 od 9 do 12 hod.
středa 22. 1. 2020 od 9 do 16 hod.
výukový den pro žáky ZŠ 12. 2. 2020 od 8 do 12 hod.

Scholaris

Scholaris Šumperk 5. 11. 2019
Scholaris Prostějov 13. 11. 2019
Scholaris Olomouc 27. 11. – 28. 11. 2019

 Burzy práce a vzdělávání

Burza práce a vzdělávání Přerov 24. 9. 2019
Burza práce a vzdělávání Prostějov 15 .10. 2019
Burza práce a vzdělávání Šumperk 1. 10. 2019
Burza práce a vzdělávání Olomouc 22. 10. 2019

Plesy, kurzy, zájezdy, mimoškolní aktivity

literárně-poznávací Praha září, říjen, listopad
strojírenský veletrh – Brno 7. 10. – 11. 10. 2019
prodej vánočních punčů pro ranou péči datum bude upřesněn
maturitní ples, Výstaviště Flora 25. 1. 2020
LVVZ Barborka 20. 1. – 24. 1. 2020
LVVZ Barborka 10. 2. – 14. 2. 2020
LVVZ Barborka 17. 2. – 21. 2. 2020
provozní praxe 2. ročníků 4. 11. – 16. 11. 2019
provozní praxe 3. ročníků 18. 5. – 30. 5. 2019
slavnostní předávání mat. vysvědčení 17. 6. 2020
výlety 22. 6. – 23. 6. 2020

Státní svátky České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Velký pátek 19. duben
Velikonoční pondělí 22. duben
Svátek práce 1. květen
8. květen – Den vítězství 8. květen
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa 6. červenec
Den české státnosti 28. září
Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad
Štědrý den 24. prosinec
1. Svátek vánoční 25. prosinec
2. Svátek vánoční 26. prosinec

Významné dny České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Den památky obětem holokaustu 27. leden
Mezinárodní den žen 8. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 12. březen
Ukliďme svět 18. březen
Světový den štěstí 20. březen
Světový den vody 22. březen
Den učitelů 28. březen
Světový den zdraví 7. duben
Den Země 22. duben
Světový den svobody tisku 3. květen
Květnové povstání českého lidu 5. květen
Mezinárodní den rodiny 15. květen
Mezinárodní den dětí 1. červen
Mezinárodní den poškozených očkováním 3. červen
Světový den životního prostředí 5. červen
Světový den dárců krve 14. červen
Den politických vězňů 27. červen
Světový den správců počítačových sítí 10. červenec
Světový den boje za zákaz jaderných zbraní 6. srpen
Světový den míru 1. září
Evropský den bez aut 22. září
Světový den vegetariánství 1. říjen
Světový den výživy 16. říjen
Den OSN 24. říjen
Den UNICEF 31. říjen
Den válečných veteránů 11. listopad
Světový den diabetu 14. listopad
Mezinárodní den tolerance 16. listopad
Světový den dětí 20. listopad
Světový den boje proti AIDS 1. prosinec
Den lidských práv 10. prosinec
Světový den dětství 11. prosinec

 

Stránky aktualizovány 16.7.2020 @ 15:48