Aktuality

Organizace školního roku


Komisionální zkoušky bude doplněno
Začátek školního roku denní studium 1. září 2020
Začátek školního roku dálkové a zkrácené studium 7. září 2020
Konec I. pololetí 28. ledna 2021
Začátek II. pololetí 1. února 2021
Konec II. pololetí 30. června 2021
Termín pro přijímání přihlášek do denní formy vzdělávání 1. března 2021
Termín pro přijímání přihlášek do dálkové formy vzdělávání 1. března 2021
Přijímací řízení do 1. ročníků- denní forma 3. – 4. května 2021
Přijímací řízení do 1. ročníku- dálková forma 5. května 2020

Prázdniny

Podzimní 29. 10. – 30. 10. 2020
Vánoční 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní 29. 1. 2021
Jarní 8. 2. – 14. 2. 2021
Velikonoční 1. 4. 2021
Hlavní letní 1. 7. – 31. 8. 2021

Třídní schůzky

středa 18. 11. 2020
středa 7. 4. 2021

Klasifikační porady

středa 18. 11. 2020
pondělí 25. 1. 2021
středa 7. 4. 2021
středa 12. 5. 2021 (klasifikační porada 4. A, 4. B, 4. C, 4. D)
středa 12. 5. 2021 (klasifikační porada 2. E)
pátek 18. 6. 2021

Maturitní zkoušky

opravné maturitní zkoušky – podzimní termín 10. 9. – 11. 9. 2020
praktické zkoušky pro denní studium 10. – 14. 5. 2021
praktické zkoušky pro dálkové studium 10. – 14. 5. 2021
ústní a profilové zkoušky před zkušební maturitní komisí 1. 6. – 25. 6. 2021
odevzdání závěrečné maturitní práce 30. 4. 2021

Vydání vysvědčení

za 1. pololetí 28. 1. 2021
za 2. pololetí 30. 6. 2021

Dny otevřených dveří

středa, čtvrtek 25. a 26. 11. 2020 od 9 do 16 hod.
středa 20. 1. 2021 od 9 do 16 hod.
výukový den pro žáky ZŠ 5. 2. 2021 od 8 do 11:30 hod.

Scholaris

Scholaris Šumperk 10. 11. 2020
Scholaris Prostějov 12. 11. 2020
Scholaris Olomouc 25. 11. – 26. 11. 2020

 Burzy práce a vzdělávání

Burza práce a vzdělávání Přerov bude doplněno
Burza práce a vzdělávání Prostějov bude doplněno
Burza práce a vzdělávání Šumperk bude doplněno
Burza práce a vzdělávání Olomouc bude doplněno

Plesy, kurzy, zájezdy, mimoškolní aktivity

literárně-poznávací Praha zrušen
strojírenský veletrh – Brno zrušen
prodej vánočních punčů pro ranou péči bude doplněno
maturitní ples, Výstaviště Flora 22. 1. 2021
LVVZ Barborka 18. 1. – 22. 1. 2021
LVVZ Barborka 1. 2. – 5. 2. 2021
provozní praxe 2. ročníků Přesunuto na březen
provozní praxe 3. ročníků 24. 5. – 4. 5. 2020
slavnostní předávání mat. vysvědčení bude doplněno
výlety 21. 6. – 22. 6. 2020

Státní svátky České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Velký pátek 2. duben
Velikonoční pondělí 5. duben
Svátek práce 1. květen
8. květen – Den vítězství 8. květen
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa 6. červenec
Den české státnosti 28. září
Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad
Štědrý den 24. prosinec
1. Svátek vánoční 25. prosinec
2. Svátek vánoční 26. prosinec

Významné dny České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Den památky obětem holokaustu 27. leden
Mezinárodní den žen 8. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 12. březen
Ukliďme svět 18. březen
Světový den štěstí 20. březen
Světový den vody 22. březen
Den učitelů 28. březen
Světový den zdraví 7. duben
Den Země 22. duben
Světový den svobody tisku 3. květen
Květnové povstání českého lidu 5. květen
Mezinárodní den rodiny 15. květen
Mezinárodní den dětí 1. červen
Mezinárodní den poškozených očkováním 3. červen
Světový den životního prostředí 5. červen
Světový den dárců krve 14. červen
Den politických vězňů 27. červen
Světový den správců počítačových sítí 10. červenec
Světový den boje za zákaz jaderných zbraní 6. srpen
Světový den míru 1. září
Evropský den bez aut 22. září
Světový den vegetariánství 1. říjen
Světový den výživy 16. říjen
Den OSN 24. říjen
Den UNICEF 31. říjen
Den válečných veteránů 11. listopad
Světový den diabetu 14. listopad
Mezinárodní den tolerance 16. listopad
Světový den dětí 20. listopad
Světový den boje proti AIDS 1. prosinec
Den lidských práv 10. prosinec
Světový den dětství 11. prosinec

 

Stránky aktualizovány 10.4.2021 @ 10:58