Aktuality

Organizace školního roku 2018/2019


Komisionální zkoušky 28. 8. – 29. 8. 2018
Začátek školního roku denní studium 3. září 2018
Začátek školního roku dálkové a zkrácené studium 10. září 2018
Konec I. pololetí 31. ledna 2019
Začátek II. pololetí 4. února 2019
Konec II. pololetí 28. června 2019
Termín pro přijímání přihlášek do denní formy vzdělávání 1. 3. 2019
Termín pro přijímání přihlášek do dálkové formy vzdělávání 1. 3. 2019
Přijímací řízení do 1. ročníků- denní forma duben 2019
Přijímací řízení do 1. ročníku- dálková forma 23. 4. 2019

Prázdniny pro školní rok 2018/2019

Podzimní 29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní 1. 2. 2019
Jarní 11. 3. – 17. 3. 2019
Velikonoční 18. 4. 2019
Hlavní letní 29. 6. – 1. 9. 2019

Třídní schůzky

středa 14. 11. 2018
středa 3. 4. 2019
středa 5. 6. 2019

Klasifikační porady

středa 7. 11. 2018
úterý 29. 1. 2019
středa 3. 4. 2018
úterý 30. 4. 2018 (klasifikační porada 4. A, 4. B, 4. C, 4. D)
úterý 30. 4. 2018 (klasifikační porada 2. E)
pátek 21. 6. 2018

Maturitní zkoušky

opravné maturitní zkoušky – podzimní termín 3. 9. – 15. 9. 2018
praktické zkoušky pro denní studium 24. 4. – 26. 4. 2019
praktické zkoušky pro dálkové studium 24. 4. – 26. 4. 2019
ústní a profilové zkoušky před zkušební maturitní komisí 20. 5. – 7. 6. 2019
odevzdání závěrečné maturitní práce 29. 4. 2019

Vysvědčení pro školní rok 2018/2019

za 1. pololetí 31. 1. 2019
za 2. pololetí 28. 6. 2019

Dny otevřených dveří

pro ZŠ středa, čtvrtek 21. a 22. 11. 2018 od 9 do 16 hod.
pro veřejnost sobota 15. 12. 2018 od 9 do 12 hod.
pro veřejnost středa 16. 1. 2018 od 9 do 16 hod.
výukový den pro žáky ZŠ 4. 2. 2017 od 8 do 12 hod.

Scholaris

Scholaris Šumperk 7. 11. 2018
Scholaris Prostějov 9. 11. 2018
Scholaris Olomouc 21. 11. – 22. 11. 2018

 Burzy práce a vzdělávání

Burza práce a vzdělávání Přerov 25. 9. 2018
Burza práce a vzdělávání Prostějov 2 .10. 2018
Burza práce a vzdělávání Šumperk 4. 10. 2018
Burza práce a vzdělávání Olomouc 23. 10. 2018

Plesy, kurzy, zájezdy, mimoškolní aktivity

literárně-poznávací Praha září, říjen, listopad
strojírenský veletrh – Brno 1. 10. – 5. 10. 2018
prodej vánočních punčů pro ranou péči 30. 11. 2018
maturitní ples, Výstaviště Flora 25. 1. 2019
LVVZ Barborka 21. 1. – 25. 1. 2019
LVVZ Barborka 4. 3. – 8. 3. 2019
provozní praxe 2. ročníků 5. 11. – 16. 11. 2018
provozní praxe 3. ročníků 20. 5. – 31. 5. 2019
slavnostní předávání mat. vysvědčení 14. 6. 2019
výlety 24. 6. – 25. 6. 2019

Státní svátky České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Velký pátek 19. duben
Velikonoční pondělí 22. duben
Svátek práce 1. květen
8. květen – Den vítězství 8. květen
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa 6. červenec
Den české státnosti 28. září
Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad
Štědrý den 24. prosinec
1. Svátek vánoční 25. prosinec
2. Svátek vánoční 26. prosinec

Významné dny České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Den památky obětem holokaustu 27. leden
Mezinárodní den žen 8. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 12. březen
Ukliďme svět 18. březen
Světový den štěstí 20. březen
Světový den vody 22. březen
Den učitelů 28. březen
Světový den zdraví 7. duben
Den Země 22. duben
Světový den svobody tisku 3. květen
Květnové povstání českého lidu 5. květen
Mezinárodní den rodiny 15. květen
Mezinárodní den dětí 1. červen
Mezinárodní den poškozených očkováním 3. červen
Světový den životního prostředí 5. červen
Světový den dárců krve 14. červen
Den politických vězňů 27. červen
Světový den správců počítačových sítí 10. červenec
Světový den boje za zákaz jaderných zbraní 6. srpen
Světový den míru 1. září
Evropský den bez aut 22. září
Světový den vegetariánství 1. říjen
Světový den výživy 16. říjen
Den OSN 24. říjen
Den UNICEF 31. říjen
Den válečných veteránů 11. listopad
Světový den diabetu 14. listopad
Mezinárodní den tolerance 16. listopad
Světový den dětí 20. listopad
Světový den boje proti AIDS 1. prosinec
Den lidských práv 10. prosinec
Světový den dětství 11. prosinec

 

Stránky aktualizovány 8.8.2019 @ 15:01