Denní studium

Informace k přijímacímu řízení v roce 2021

Druhé kolo přijímacího řízení

  Výsledková listina - 1. kolo přijímacího řízení - obor Strojírenství (914,6 KiB, 1 939 x)

  Výsledková listina - 1. kolo přijímacího řízení . obor Zpracování usní, plastů a pryže (914,6 KiB, 0 x)

Informace o možnosti náhradního termínu přijímací zkoušky

Uchazeč, který  měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na naší škole a jeden z termínů nekonal, má možnost konat tuto zkoušku ještě v náhradním termínu. Informaci o využití náhradního termínu je potřeba potvrdit řediteli školy do 14. 5. 2021.

  Prijimaci_zkousky_dodatek.pdf (1,8 MiB, 159 x)

  Informace_o_testovani_uchazecu_o_stredni_vzdelavani_.pdf (1,6 MiB, 297 x)

  Informace_k_prijimacimu_rizeni_2021-2022.pdf (170,2 KiB, 399 x)

Kritéria přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělávání s maturitní zkouškou pro 1. ročníky školního roku 2021/2022

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, 17. listopadu 995/49, 779 00 Olomouc vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

  Kriteria_denni_studium_2021-2022.pdf (227,6 KiB, 0 x)

Přihláška k dennímu studiu (na stránce CERMAT)

Totožný formulář ke stažení na stránce školy:

  Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf (287,6 KiB, 110 x)

  Vyplněný vzor přihlášky k dennímu studiu (281,0 KiB, 425 x)

  1. kolo přijímacího řízení do těchto maturitních oborů:

23-41M/01 Strojírenství – 4 třídy – 120 žáků

  • zaměření počítačová podpora konstruování
  • zaměření počítačová podpora výroby
  • zaměření mechatronika

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže –  1 třída – 30 žáků

  • zaměření zpracování plastů ve strojírenství

 

 

Informace o jednotné přijímací zkoušce: https://prijimacky.cermat.cz/

 

 

 

Stránky aktualizovány 24.9.2021 @ 12:28