Dramatický kroužek

Náš literárně – dramatický kroužek se většinou schází 1x týdně na půdě školy v U 14. Je navštěvován zájemci podle jejich časových možností a dle dohody. Podstatou dramatického kroužku je v prvé řadě vyzkoušet si herectví a nacvičit pár divadelních her. Rekvizity a kulisy si naši „herci“ vyrábějí sami. V kroužku rozvíjíme představivost, fantazii a kreativitu, zlepšujeme mluvený projev, zapojujeme mimiku a cvičíme paměť.

Hry, které si nastudujeme, předvádíme již tradičně veřejnosti na Dnech otevřených dveří naší školy.