Erasmus na SPŠS Olomouc v letech 2020–2022

Naše škola se v září 2020 úspěšně zapojila do programu Erasmus, kdy se nám podařilo navázat kontakt se španělskou školou Institut Joan Segura i Valls z katalánského městečka Santa Coloma de Queralt.

Protože naše škola je zaměřená na technické vzdělání a naši katalánští partneři jsou zaměřeni na vzdělání všeobecné, hledali jsme způsob, jak tyto naše odlišné orientace smysluplně propojit a navzájem se tak obohatit jinými pohledy. Výsledkem je projekt Technology into European Historical Architecture, jehož cílem je zkoumat historickou architekturu v našich městech jak z kulturně-historického, tak z technického hlediska.

Očekáváme, že projekt bude mít pro žáky následující přínosy:

1) Zlepšení v komunikaci v anglickém jazyce. Angličtina bude hlavní dorozumívací jazyk v průběhu celého projektu. Nečeká se, že žáci budou od začátku v tomto ohledu excelovat (naši žáci i žáci našich partnerů se anglicky teprve učí), ale že projektu využijí k tomu, aby se v komunikaci zdokonalili.

2) Rozšíření obecně-kulturních obzorů žáků, a to jak prostřednictvím vlastního předmětu projektu (historická architektura), tak i obyčejným kontaktem s lidmi z jiného státu.

3) Zlepšení sociálních dovedností. Škola při své běžné výuce žákům umožňuje především získávat nové znalosti a zdokonalovat své studijní dovednosti. Pro úspěch v životě jsou však potřebné i jiné dovednosti, jako je schopnost komunikace, zvládání ostychu, navazování kontaktů, celková orientace ve světě atd., které nejsou součástí běžné výuky, ale dostává se jim prostoru právě v podobných projektech.

4) Týmová práce. Zatímco získávání nových znalostí v běžné výuce je velmi individualizované a každý žák se většinou učí hlavně sám za sebe, v projektu bude kladen důraz na spolupráci v týmu.

V počátečních fázích jsme se soustředili především na vzájemné seznámení, k čemuž jsme využívali různé prostředky online komunikace. Hlavní náplní pak je zkoumání vybraných architektonických památek v našich městech. Naše škola bude mít na starosti hlavně technickou část projektu, tvorbu 3D modelů atp.

Původní součástí projektu byla také návštěva 20 vybraných žáků školy v Katalánsku a reciproční uvítání španělských žáků u nás. Žáci by byli po dobu návštěvy ubytováni v rodinách. Tyto plány bohužel poněkud narušuje současná epidemie COVID 19, a proto jsou vzájemné návštěvy zatím stále ještě zvažovány. Pokud epidemie ustoupí a návštěvy budou moci proběhnout, stane se tak zřejmě na podzim 2021. Kdyby to epidemiologická situace neumožnila, zvažujeme, že je nahradíme opět nějakou formou kontaktu online.

Práce v projektu se bude účastnit cca 30 žáků naší školy. Účast v projektu nezahrnuje žádné finanční příspěvky z jejich strany.