Fyzikální exkurze v Pevnosti poznání – prosinec 2021

Každý školní rok se zúčastňujeme fyzikálních exkurzí a výukových programů, které nám nabízí olomoucká Pevnost poznání. Letos tomu nebylo jinak. Se třídami 1.E, 2.D jsme se účastnili nového programu Fyzika v komiksu, poté prohlédli interaktivní výstavu Světlo a tma a navštívili planetárium.

Třída 2.A se zúčastnila programu Světlo na cestách. Žáci si mohli rozšířit své znalosti, vyzkoušet některé optické pokusy, seznámit se s optickými klamy, a tedy s nedokonalostí lidského oka. Zajímavý byl pohled na každého z nás přes termokameru.

Prostě: byli jsme na místě, kde věda žije!

Mgr. Martina Smičková