Hodnocení u maturitní zkoušky z anglického jazyka

Hodnocení u maturitní zkoušky z cizího jazyka

V didaktickém testu z cizího jazyka se hodnotí pouze prospěl / neprospěl.

Známku z cizího jazyka na maturitním vysvědčení tvoří ze 40 % slohová práce a ze 60 % ústní zkouška.