Informace pro nepřijaté uchazeče

Pokud jste nebyli přijati, není v žádném případě nic ztraceno, a nemusíte propadat žádné panice. Dle dlouhodobých zkušeností let se domnívám, že budou uspokojeni všichni zájemci o studium na naší škole ať již v oboru Strojírenství či progresivně se rozvíjejícím a oboru budoucnosti Zpracování usní, plastů a pryže. 

V rámci autoremedury v odvolacím řízení budou postupně rozhodnutí o nepřijetí měněna na rozhodnutí o přijetí. Musíte ovšem po převzetí rozhodnutí o nepřijetí podat do tří pracovních dnů odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání si můžete stáhnout zde: vzor odvolání proti nepřijetí – strojírenství nebo vzor odvolání proti nepřijetí – plasty. Pokud odvolání nepodáte, ztrácíte veškeré šance na přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou dnes zaslána poštou na adresu zákonného zástupce. Pokud si rozhodnutí nevyzvednete, je desátý pracovní den považováno za doručené (fiktivní doručení) a zásilka se vrací odesílateli.

Odvolání proti nepřijetí musíte podat nejpozději do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí poštou (resp. osobního vyzvednutí). Odvolání můžete doručit osobně do kanceláře školy nebo poslat doporučeně poštou.

Poštou na adresu:

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

17. listopadu 995/49

779 00 Olomouc

 

nebo doručte osobně na sekretariát školy (1. patro) během úředních hodin.

Úřední hodiny kanceláře školy:

pondělí 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
úterý 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
středa 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
čtvrtek 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
pátek 7:00 – 12:00 12:30 – 14:30

Telefon: 585 549 111

 

Nejpozději v pondělí 20. 5. 2019 bude zveřejněn seznam uchazečů přijatých na odvolání. Těmto uchazečům budou vydána nová rozhodnutí o přijetí, která si můžete vyzvednout osobně (pouze zákonný zástupce uvedený v přihlášce po předložení občanského průkazu) nebo počkat na doručení poštou. Pokud mezitím odevzdáte zápisový lístek na jinou školu, můžete jej na základě tohoto rozhodnutí stáhnout a přenést k nám ve lhůtě 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty bude vydána „druhá vlna“ rozhodnutí o přijetí na odvolání, kterou zaplníme poslední volná místa. V případě přijetí na odvolání si prostudujte informace pro přijaté uchazeče.

Nevyřízená odvolání budou následně předána k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

 

Soubory ke stažení ve formátu PDF:

vzor odvolání proti nepřijetí – strojírenství

vzor odvolání proti nepřijetí – plasty

Informace pro nepřijaté uchazeče