Informace pro přijaté uchazeče

Zveřejněním oficiální výsledkové listiny v pondělí 30. 4. 2018 začíná běžet desetidenní lhůta na doručení zápisového lístku. Do této lhůty se započítávají pouze pracovní dny, takže čas pro doručení zápisového lístku vyprší ve středu  16. 5. 2018. Následně budou zbylá místa nabídnuta dalším uchazečům v pořadí, pokud podali odvolání proti nepřijetí.

Máte-li zájem k nám nastoupit, zašlete/doručte vyplněný zápisový lístek (musí být podepsaný zákonným zástupcem i uchazečem) spolu s návratkou pro přijaté žáky strojírenství nebo návratkou pro přijaté žáky plasty na adresu:

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

17. listopadu 995/49

779 00 Olomouc

Na základě návratky pro přijaté žáky budeme přijaté žáky rozdělovat do skupin dle zvoleného druhého cizího jazyka. Dalším kritériem dělení je pohlaví hoch/dívka pro sestavení oddělení TV. Po zpracování údajů Vás zařadíme do třídy nejlépe odpovídající Vaší volbě. Škola si ovšem vyhrazuje právo zařadit žáka podle svých technických a kapacitních možností. Seznam žáků ve třídách a jména třídních učitelů pak najdete v seznamu žáků 1. ročníků podle registračních čísel, který bude zveřejněn do konce června 2018 na www.spssol.cz. Máte-li zájem být ve třídě se spolužákem ze ZŠ, napište to do dotazníku. Pokud to nebude kolidovat s výše uvedenými kritérii dělení, která mají při rozdělování do tříd přednost, pokusíme se vašemu přání vyhovět.

Máte-li zájem o vystavení čipové ISIC karty, informujte se u Mgr. Jana Kameníčka (kamenicek.jan@spssol.cz). Karta ISIC je mezinárodní průkaz studenta, umožňující spoustu výhod, slev v ČR i v zahraničí.

Máte-li zájem o stravování, informujte se na SŠ zemědělské Olomouc www.szes-olomouc.cz, Slovanském gymnáziu www.sgo.cz, Menza UP Olomouc www.skm.upol.cz

Máte-li zájem o ubytování, informujte se v domově mládeže SZŠ, U Sportovní haly 1, Olomouc tel.: 585 223 145, www.epol.cz, nebo v domově mládeže SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc tel.: 585 556 133, 724 519 481, www.sslch.cz.

Nemáte-li zájem k nám nastoupit, informujte nás prosím písemně nebo e-mailem na adrese spssol@spssol.cz. Velice tak pomůžete dalším nepřijatým uchazečům, kteří čekají na uvolněná místa.

 

Soubory ke stažení ve formátu PDF:

návratka pro přijaté žáky strojírenství

návratka pro přijaté žáky plasty

Informace pro přijaté uchazeče

 

 

Stránky aktualizovány 19.3.2019 @ 19:58