Kratom

Kratom je psychoaktivní látka pocházející ze stejnojmenného stromu, který roste převážně v Jihovýchodní Asii. Kratom obsahuje více než 40 alkaloidů. Nejznámější účinná látka je Mitragynin. Tento alkaloid se nejvíce vyskytuje v listech, které uživatelé žvýkají, či občasně kouří.

Původ: Rostlina Mitragyna speciosa,též známá jako Kratom je 4-16 m vysoký tropický strom, který hojně roste v Thajsku, na Filipínách a v dalších zemích jihovýchodní Asie.  Jedná se o vytrvalý strom, který je příbuzný s kávovníkem. Pro ideální růst potřebuje rostlina teplé, vlhké prostředí. Je citlivá na chladné podnebí, proto je komplikované pěstovat rostlinu mimo své přirozené prostředí, např. v Evropě.

Vzhled: Listy Kratomu jsou oválné a kopinaté. Mají tmavě zelenou barvu a žíly listů jsou bílé nebo červené. Nejčastěji je však možné se setkat se sušenými listy, které jsou rozdrceny a prodávány v podobě tmavě zeleného prášku.

Účinné látky: Mitragynin a 7- hydromitragynin. Jedná se o tzv. indolové alkaloidy, které jsou využívány pro své účinky v lékařství k léčbě chronické bolesti. Dále byly využívány k léčbě abstinenčních příznaků od užívání opiátů. Mitragynin i 7- hydromitragynin  jsou považovány za tzv. agonisty opiodních receptorů. Díky těmto alkaloidům bývá kratom prodáván jako náhražka opia.

Mezi další alkaloidy objevené v kratomu jsou například mitraphyline, mitragynalin, raubasin a mnoho dalších. Celkový obsah alkaloidů v 1 listu kratomu se pohybuje mezi 0,5-1,5% hmotnostního obsahu sušiny. Z tohoto množství tvoří 60% mitragynin a 2 % tvoří 7- hydromitragynin.

Kratom je konzumován pro své psychoaktivní účinky. Bylo zjištěno, že alkaloid 7- hydromitragynin může být až 17x účinnější než morfium. 

Způsob konzumace: Obvykle jsou čerstvé nebo sušené listy žvýkány nebo se louhují v podobě čaje. Sušené listy je možné také kouřit. Nejčastěji se však můžete setkat s drcenými listy, které se prodávají v podobě zeleného až tmavě zeleného prášku. Ten se poté konzumuje s vodou, čajem či slazeným nápojem. Kratom je možné zakoupit i v tabletách a v podobě tekutého extraktu. Konzumace kratomu s alkoholovými nápoji může způsobit zdravotní komplikace.

Využití: V zemích jihovýchodní Asie byl dříve Kratom používán k léčbě akutních zánětů střev, bolestech svalů, kašle a průjmů. Dále byly zaznamenány případy, kdy byl Kratom používán jako substituční látka u závislosti na opiátech.

Účinky žádoucí: Užívání kratom je možné rozdělit na dva typy konzumace.

1. typ konzumace je v malé dávce a to zpravidla do 5 gramů kratomu. V malé dávce má Kratom stimulující účinky, které jsou podobné účinkům kokainu. Uživatel zpravidla pociťuje zvýšený nárůst energie a euforie. Kratom bývá oblíbený u studentů a řidičů kamionů kvůli nárůstu pozornosti a koncentrace. Účinky nízké dávky trvají hodinu až hodinu a půl.

2. typ konzumace je užití vysoké dávky kratomu. Vysoké dávky kratomu mají oproti tomu sedativní účinky a jsou srovnatelné s užitím morfia. Uživatel, který užije dávky mezi 10-15 g může pociťovat uvolněný stav a ospalost. Při užití vysoké dávky kratomu trvají účinky až 5 hodin.

Pocity změněného stavu se zpravidla dostavují 30-60 minut po jeho konzumaci. Látky mitragynani a 7- hydroxymytragininu se v těle zdržují 2 až 3 hodiny a poté jsou vylučovány močí.

Účinky nežádoucí: Při užití malé dávky a navození stimulujícího účinky se může objevit zrychlené bušení srdce, svědění kůže, nevolnost, ztráta chuti k jídlu. Při dlouhodobém užívání se mohou objevit úbytky na váze, chronická únava. Po užití vysoké dávky kratomu se výrazně nedoporučuje pít alkohol. Byli popsány případy smrti způsobené kombinací alkoholu a vysoké dávky kratomu. Další negativní účinky mohou dále být zácpa, pocity zmatenosti a nadměrné pocení. Dlouhodobé užívání kratomu se může podepsat i na psychice uživatele. Jedinec se může potýkat s celkovým vyčerpáním, depresemi až psychózou.

Hlavní rizika: Při kombinaci s jinými psychoaktivními látkami může dojít k přetížení organismu až k úmrtí. Kratom by se neměl kombinovat s dalšími drogami, obzvlášť s kokainem, amfetaminy a alkoholem.

Při dlouhodobém a pravidelném užívání dochází ke zvýšení tolerance. Může vzniknout závislost a objevuje se i bažení (tzv. craving). Abstinenční příznaky se projevují jako u závislosti na opiátech- horečka, pocení, průjem, silné svalové křeče, úzkosti a nespavost.

Zdroje:

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Kratom (Mitragyna speciosa) drug profile. Získáno z: https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/kratom_en.

Blendea.cz (n.d). Kratom, účinky, rizika a úplný nutriční profil. Získáno z: https://www.blendea.cz/profil-kratom/

Hassan, Z., Muzaimi, M., Navaratnam, V., Yusoff, N. H., Suhaimi, F. W., Vadivelu, R., Vicknasingam, B. K., Amato, D., von Hörsten, S., Ismail, N. I., Jayabalan, N., Hazim, A. I., Mansor, S. M., & Müller, C. P. (2013). From Kratom to mitragynine and its derivatives: physiological and behavioural effects related to use, abuse, and addiction. Neuroscience and biobehavioral reviews, 37(2), 138–151. Získáno z: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.11.012.

Singh, D., Müller, C. P., & Vicknasingam, B. K. (2014). Kratom (Mitragyna speciosa) dependence, withdrawal symptoms and craving in regular users. Drug and alcohol dependence, 139, 132–137. Získáno z: https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.03.017.

Botanic.cz (n.d). Mitragynin. Získáno z: https://botanic.cz/slovnik-pojmu/mitragynin.

Swogger, M. T., & Walsh, Z. (2018). Kratom use and mental health: A systematic review. Drug and alcohol dependence, 183, 134–140. Získáno z: https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.10.012.

Kratina T. (2017) Kratom Specifika nové návykové látky v Evropě. In Drugs and Forencis Bulletin, 23 (2), 4-9. Získáno z: Drugs & Forensics Bulletin Národní protidrogové centrály – Policie České republiky.